60 In een paar jaar tijd is het imago van Rot terdam totaal omgeslagen. Hoewel ze nog altijd liever onder elkaar blijven, zijn de Rotterdammers van nu in hun nopjes met hun stad. Uit onderzoeken is gebleken dat zij de gelukkigste stedelingen van Neder land zijn. Maar nu hun stad zo populair is geworden, beginnen sommige van hen de rauwe havenstad van weleer zelfs weer te missen... Wij gaan dit jaar Rotterdam met onze bui- tenheemse excursie bezoeken. In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit. We beginnen met een bezoek aan de Van Nellefabriek. Deze oude fabriek die tot 1995 in bedrijf was en die we kennen van de tabak, koffie en thee, geldt als het voor naamste industriële monument in Neder land. In 2014 werd ze door Unesco uitge roepen tot werelderfgoed. Daarna is er een rondrit door het moderne Rotterdam, met een gids in de bus. Het verdere (vrije) programma zal afhangen van het weer. U bent in ieder geval vrij met de lunch. De bus pikt ons daarna weer op om naar Oudenbosch te gaan. Na al het hippe ge doe in de grote havenstad krijgen we daar weer een beetje heemkundig gevoel bij de basiliek van de Heilige Agatha en Barbara. Deze katholieke kerk is een verkleinde ko pie van de Sint-Pieterskerk in Rome. Je rijdt er zo vaak langs en neemt je steeds weer voor om daar eens een kijkje te ne men, maar het komt er nooit van. Nu doen we dat met onze heemkundige kring. Het diner gebruiken we daar niet ver van daan, op een bijzondere locatie: restaurant Liesbosch in Etten-Leur. Opstapplaatsen en vertrektijden: - 7.30 uur Vlissingen, achterzijde stadhuis - 7.45 uur Koudekerke, parkeerplaats sporthal De Couburg - 8.00 uur Middelburg, parkeerplaats ZEP Te verwachten terugkomst in Middelburg: 21.15 uur. U kunt deze dag meemaken door €65,- per persoon over te maken op rekening nummer NL84 INGB 0003 2828 31 t.n.v. Heemkundige Kring te Middelburg, onder vermelding van uw naam, uw adres, het aantal personen en de opstapplaats. Hebt u dieetwensen of andere speciale wensen (zoals met wie u samen reist), wilt u deze dan via e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer doorgeven aan Anja van der Most, jnmst2012@gmail.com. Uw overschrijving dient uiterlijk 15 augus tus 2016 binnen te zijn en geldt dan als in schrijving. Dit geschiedt in volgorde van binnenkomst. Deelnemers ontvangen van tevoren een schrijven met hun opstap plaats. Bij annulering uwerzijds na 10 sep tember kan slechts een gedeelte van de deelnamekosten worden geretourneerd, tenzij er een wachtlijst bestaat. De activiteitencommissie, Tineke Kodde (tel. 0118-603589) Anja van der Most (tel. 0118-611552) Addy Simonse (0118-611533)

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2016 | | pagina 62