Walcheren van de kaart 26 Walcherse plaatsnamen in Vlaanderen Bekende namen Speurend op oude en nieuwe kaarten van Vlaanderen vind ik een behoorlijk aantal plaatsnamen dat ook op Walcheren voor komt. Horen deze plaatsnamen in deze ru briek thuis? Over de meeste plaatsen kun nen we kort zijn. Deze plaatsnamen zijn zowel in Vlaanderen als op Walcheren het zelfde maar hebben niets met elkaar te maken. Wellicht hebben sommige plaatsen in een ver verleden te maken gehad met Walcheren, maar daar is vooralsnog geen hard bewijs voor te leveren. In de buurt van het Zeeuws-Vlaamse Hoek, bij Terneuzen, vind ik een dorpje Coudekerke dat is verdronken tijdens de stormvloed van 1376. Ik vind ook een Kou- dekerke aan de West-Vlaamse kust. Dit plaatsje wordt gezien als de voorloper van de vroegere zelfstandige gemeente Heist. Deze badplaats vormt nu een fusiege meente met Knokke. Voorts is er een Westkapelle iets ten zuiden van Knokke- Heist en een Sint Laureins in de provincie Oost-Vlaanderen. De laatste twee plaatsen zijn vernoemd naar respectievelijk een ka pel en een beschermheilige. Ook net over de zuidgrens van België, in Frans-Vlaan- deren, treffen we namen aan die ons be kend in de oren klinken. In dit gedeelte van Frankrijk was Vlaams van oudsher de voertaal en daarom kun je ook hier Neder landse plaatsnamen verwachten, zoals Coudekerque-Village en Coudekerque- Branche (of Nieuw-Koudekerke). In deze streek ligt ook het dorpje Hondeghem, ge lijknamig aan een piepkleine ambachts heerlijkheid die op Walcheren lag, en de plaatsjes Sainte-Mariequerke, Westcappel en Oostcappel. Middelburg-in-Vlaanderen Op een zonnige zondag besluit ik via Ter- neuzen en Aardenburg af te reizen naar onze zuiderburen. Ik ga naar Middelburg- in-Vlaanderen, zoals de Vlamingen dat met koppeltekens schrijven, en het aloude café Uitsnede van het middelste paneel van Rogier van der Weydens Bladelin-drieluik. (wikime- dia.org) Vlissinghe in Brugge. Je zou dit een uit stapje naar het 'nabije buitenland' kunnen noemen, want Vlaams Middelburg en Brugge liggen hemelsbreed niet meer dan 35 a 45 kilometer van het centrum van Walcheren verwijderd.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2016 | | pagina 28