jjjjiïiBii éüm gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren 46e jaargang nummer 1 I januari 2017 In dit nummer o.a.: Stenen vorstinnen De Piek, Vlissingen Verdwenen beeld Vaartuigen bij buitenplaatsen De Wete

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 1