aankondiging. Het beeld kan tegen beta ling worden bewonderd, van maandag 18 tot en met donderdag 21 april. Er wordt kennelijk gerekend op een flinke aanloop, want de bezoekers worden door een ande re deur naar buiten geleid dan waardoor ze naar binnen zijn gegaan. Deze ver wachting is, gezien het aantal bezoekers op de eerste dag, op zijn zachtst gezegd niet helemaal uitgekomen: slechts zeven tien mensen maken van de gelegenheid gebruik. Na de eerste dag stopt men met tellen, maar uit een krantenbericht van 22 april blijkt dat het de dagen erna niet veel beter is: "Het is niet druk geloopen met de bezichtigingen van het beeld der Koningin en Prinses Juliana in het stadhuis alhier." Wellicht voelt het bezoek van verschillende schoolklassen op de laatste dag als een spreekwoordelijke pleister op de wonde. Op maandag 25 april wordt het beeld in de nis geplaatst. Bij De Schelde Scheeps bouw en Werktuigenfabriek in Vlissingen wordt voor enkele dagen een takel ge huurd om de klus te klaren. Het beeld is Cuypers erg dierbaar. Tot het einde blijft hij nauw betrokken bij het proces. Naast het feit dat hij iemand heeft meegestuurd om de helpende hand te bieden bij de plaat sing, stuurt hij een brief naar stadsarchi tect Brouwer met aanwijzingen voor het meest geschikte cement om het beeld in de nis te bevestigen. Dit gaat zonder pro blemen; binnen een dag staan koningin en prinses op hun plek. De steiger voor de Vleeshal wordt tot aan de gootlijst afgebro ken, zodat iedereen bij de onthulling goed zicht heeft op de nis. De heer Hertogs, ei genaar van een meubelwinkel en stoffeer- derij aan de Korte Burg, versiert het onder ste deel van de steiger uitbundig met doek dat fraai is beschilderd met 'Juliana-bloe- Beeltenis kort na de voltooiing in 1910. (Zeeuws ArchiefHistorisch Topografische At las Middelburg, foto Wilfried DeyhleA-264) men', terwijl het bovenste deel wordt ver sierd met oranje en Nederlandse vlaggen. Ook het beeld verbergt hij achter een sier lijke doek. Dit kost de gemeente ruim 60 gulden. Alles is gereed voor de onthulling op 30 april 1910. De onthulling Op deze heugelijke dag, de eerste verjaar dag van prinses Juliana, verzamelen de

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 11