18 De jaren tachtig waren topjaren in De Piek. Dankzij de Olau Line die voer tussen Sheerness en Vlissingen, waren er volop mogelijkheden om nieuwe en vernieuwen de Britse bandjes te programmeren. In die jaren was punk op zijn hoogtepunt en ver schillende, later toonaangevende groepen lieten in De Piek van zich horen. Als begin nend auteur bracht ik samen met lotgeno ten het anarchistische punkblad De Pe daalemmer uit. In eerste instantie drukten we het blad op een stencilapparaat ergens in Middelburg. Dat ging de eerste paar nummers goed, totdat de van huis uit christelijke instantie doorkreeg dat een van onze vaste medewerkers stukken tegen elke vorm van geloof schreef in niet mis te verstane bewoordingen. We werden er prompt uitgetrapt en konden onze toe vlucht nemen in de huisdrukkerij van De Stand van jongerencentrum De Piek op de cul turele manifestatie Looping '76 in sporthal Baskensburg te Vlissingen23 en 24 oktober 1976. John van der Maden demonstreert zeef drukken. (Gemeentearchief Vlissingen FA40887) den aangezet tot het gebruik ervan. Wat linksere politici benadrukten dat in De Piek ook lezingen werden gehouden, bijvoor beeld over de gevaren van drank en drugs, dat menig werkloze er de handen uit de mouwen kon steken met behoud van uitke ring, en dat De Piek dus ook werkver schaffing bood. Verder was er een meiden café, een kinderopvang en waren er workshops. Dat er af en toe geblowd werd moest men maar voor lief nemen. Jonge ren verdienden toch ook een ontmoetings plek; anders liepen ze maar over straat...

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 20