De Molen terug 23 centrum onder viel, de Cultuurwed, meer zag in een grotere cultuurvoorziening, bij voorbeeld in een van de leegstaande lood sen van de voormalige Scheldewerf. Een gebouw als de voormalige Timmerfabriek kon een grotere groep mensen onderdak bieden want bij optredens in De Piek moest er meestal geld bij om uit de kosten te komen. Een ander aspect was dat jon geren in de loop der jaren mobieler waren geworden en anders dan vroeger vaker naar de Randstad reisden om naar een concert te gaan. De Piek had ook de taak om nieuwe jongeren van allerlei pluimage naar hun zaal te lokken. De Piek moest af van de stigma's 'hasjhol' en 'hippiehonk'. Het programmeren voor een breder en jon ger publiek was voor het bestuur een hele opgave. Toen bij het veertigjarig bestaan het Piek- boek verscheen, nu zes jaar geleden, was de toekomst van het jarige jongerencen trum al een vraagteken, en eigenlijk is het dat nog steeds. Enige tijd terug werd de laatste projectleider van De Piek op een zijspoor gezet. Ellen Gellman had in De Piek vijfentwintig jaar lang bergen werk verzet. Ze werd wegbezuinigd en nu staat De Piek volledig onder beheer van de Cul tuurwed. Het is dus nog maar de vraag of het centrum nog vier jaar openblijft om het halve-eeuwfeest te kunnen vieren. Gerard van der Hoeven Bronnen - Gerard van der HoevenPiekboek40 Jaar De Piek in Vlissingen', Vlissingen 2011. -Jan J.B. KuipersBrommersGitaren en Spandoeken. Vijftig jaar jong in Zeeland', Goes 2005. - PZC, diverse edities. - Archief V.O.C. De Piek. - De Cultuurwerf, Vlissingen. - Krantenbank Zeeland. Over een kunstwerk van Wessel Couzijn ledereen op Walcheren kent het roestvrij stalen kunstwerk aan het begin van de Boulevard Evertsen in Vlissingen. Een ding is zeker: het beeld is zeer populair bij kin deren. De kinderen die in de jaren tachtig het beeld van onder tot boven beklommen laten dit nu hun kinderen doen. Generaties zijn met het kunstwerk verbonden. Het beeld is gemaakt door de kunstenaar Wes sel Couzijn (1912-1984). Het verhaal over tot de totstandkoming en de bewogen ge schiedenis ervan laten we hier verder rus ten. We gaan naar Middelburg, want ook de Middelburgse gemeenschap bezit een op merkelijk kunstwerk van Wessel Couzijn.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 25