Walcheren van de kaart 34 schuitvlot. Een vrijwel vergeten vorm van ver voer', Middelburg 2012. 11. Middelburgsche Courant, 18 mei 1771; ZA, RAZE, inv.nr. 1307 (5 juli 1771). 12. ZA, Familie Schorer, inv.nr. 481, fol. 443. 13. Eerder was er op die buitenplaats een schuit met toebehoor en" verkocht. Middel burgsche Courant, 30 december 1783 en 14 de cember 1784. 14. 'Het verheugd Zeeland bij het plechtig be zoek van zijne doorluchtige hoogheid Willem de Vijfde, prinse van Oranje en Nassau, erfstad houder, kapitein en admiraal generaal der Ver- eenigde Nederlanden, benevens deszelfs ko- ninglijke gemalinne en vorstelijke spruiten. Den XVllIden van zomermaand MDCCLXXXVI, en volgende dagen', Amster dam 1787, p. 68; ZA, Familie Schorer, inv.nr. 481, fol. 443verso. 15. Dit laatste geldt waarschijnlijk eveneens voor de roeiboten die in de negentiende eeuw op buitenplaatsvijvers voeren. De mij bekende voorbeelden ontberen iedere versiering, terwijl die voor de als statussymbool bedoelde speel- jachtjes uit de zeventiende en achttiende eeuw zo kenmerkend is. Rue de Flessingue in Klein Manchester Vlissingen elders In verschillende steden en dorpen in Ne derland treffen we straten aan die naar Vlissingen zijn genoemd. Ook in het bui tenland ontbreken straatnamen met de Walcherse havenstad niet. Je vindt ze ver weg, bijvoorbeeld in het Zuid-Amerikaanse Guyana, en dichter bij huis, zoals in Allen- nes-les-Marais bij Lille en in Antwerpen. We gaan deze keer naar de westzijde van Brussel, naar Sint-Jans-Molenbeek, in het Frans Molenbeek-Saint-Jean, een van de negentien deelgemeenten binnen het ge west Brussel. Molenbeek is nogal eens ne gatief in het nieuws omdat de gemeente in verband wordt gebracht met moslimextre misme. Wij zoomen echter in op de straat naam Rue de Flessingue of Vlissingen- straat. Klein Manchester In de middeleeuwen was Molenbeek een eenvoudig boerendorpje niet ver van het grote Brussel. Het werd in 1561 op de kaart gezet. In dat jaar werd bij Molenbeek een kanaal gegraven dat Brussel via de het riviertje de Rupel met de Schelde bij Antwerpen verbond. Die waterweg was ui teraard voor Brussel van groot belang. In 1832 werd een kanaal in zuidelijke richting gegraven van Brussel naar Charleroi. Drie jaar later volgde een spoorlijn. Hierdoor ontstonden er in die jaren industriële activi teiten aan de oostzijde van Molenbeek. De bevolking nam langzaam maar zeker toe van enkele duizenden tot twaalfduizend in 1846. Omdat de industrie zich ook daarna verder bleef ontwikkelen werd Molenbeek in de jaren zestig van de negentiende

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 36