eeuw zelfs Klein Manchester genoemd. Net als Molenbeek groeiden diverse ande re dorpen rondom Brussel naar de kern van die stad toe, waardoor er op termijn een verstedelijkt gebied zou ontstaan. De Rue de la Meuse en de Rue de Flessingue in Sint-Jans-Molenbeek, ca. 1910. www. delcampe. net) Agglomeratie De Belgische stedenbouwkundige Victor Besme kreeg eerst in 1862 en later in 1866 opdrachten om uitbreidingsplannen te bedenken voor de Brusselse agglome ratie. Daarin speelden verbindingswegen tussen de kern van Brussel en de buurge meenten een grote rol. Het project, dat on der auspiciën stond van de Belgische ko ning Leopold II, heette officieel Plan d'en semble pour I'extension et l'embellisse- ment de l'agglomération Bruxelloise. Wat Molenbeek betreft behelsde het plan voornamelijk grote lanen met chique pro menades, een stramien van rechte en dia gonale straten en een commercieel cen trum. De Leopold ll-laan, die tussen 1867 en 1891 werd aangelegd en naar de ko- Brussel. In rood aangegeven de ligging van de deelgemeente Sint-Jans-Molenbeek. (wikipedia) ning werd genoemd, werd de belangrijkste allee. Het bedachte 'eindgebouw' op het plateau ofwel de heuvel van de zogeheten 515 - BRUXJELLES-MOLENBEEK Carrefour Rue de la Meuse et de Fleesingue

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 37