Wie schrijft. cherse Vlissingen, zo heeft Walcheren iets met Molenbeek of beter: een Molenbeek, want de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat Molenbeek niet verwijst naar de Brus selse deelgemeente. Op Walcheren name lijk luisteren een voormalige buitenplaats, waarvan alleen de boerderij nog bestaat, en een buurtschap bij Grijpskerke naar de naam Molembaix. Deze Franse versie van de naam Molenbeek werd in de zestiende eeuw geïntroduceerd door de vermogende familie De Lannoy. Die familie bezat grond in dit deel van Walcheren. De Lannoys wa ren heren van Molembaix, een ambachts heerlijkheid en tevens parochie in Hainaut (Henegouwen). Het Walcherse Molembaix was in de ze ventiende eeuw eigendom van de bekende patriciërsfamilie Van Reigersberg. Hoewel zelf geen eigenaren, zullen Maria van Rei gersberg en haar man, de illustere Hugo de Groot, hier best weieens over de vloer zijn geweest. Jaco Simons Bronnen - A.-W. Maurissen,Bijdrage tot de geschiede nis van Sint-Jans-Molenbeek'Puurs 1980. - www.molenbeek.irisnet.be. - www.brusselsstudies.be. - www.acqu.be. - www.bertrandterlindeninarchitecture. wordpress.com. Wete-auteurs in het zonnetje gezet Kopij Het lijkt de gewoonste zaak van de wereld, maar dat is het niet. Al 45 jaar lang wordt De Wete volgeschreven door auteurs die dat belangeloos doen. Dat de leden van de Heemkundige Kring Walcheren elk kwar taal een blad in de bus krijgen dat bol staat van prachtige artikelen over ons heem, is te danken aan een betrekkelijk kleine groep auteurs van wisselende sa menstelling. Hun leeftijd varieert van 26 tot bijna negentig jaar. Soms worden ze door de redactie benaderd voor een artikel maar meestal sturen ze hun schrijfsels spontaan in. Hun achtergrond is ook al zeer uiteenlopend: studenten, al dan niet gepensioneerde ambtenaren en onderne mers, wetenschappers en plezierschrijvers, hele en halve journalisten. Helaas zijn het vrijwel allemaal mannen. Er is in de afgelopen 45 jaar veel veran derd. Alle kopij wordt nu via e-mail aange leverd. In de beginjaren typten de redactie leden zich de vingers soms blauw, want heel veel auteurs schreven hun artikelen nog met de pen. Het vinden van adequate illustraties is met de komst van internet ook veel gemakkelijker geworden; beeldre dacteur Mieke Meijer haalt ze met een paar muisklikken overal vandaan maar ze weet natuurlijk wel waar ze moet zoe ken. De redactie maakt al een aantal jaren gebruik van een speciale website waarop alle bijdragen voor De Wete worden ge plaatst. De redactieleden kunnen daar al tijd op terecht, zodat er niet meer met stuk-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 39