Laat het De Wete weten 43 Een oude kwestie: Van der Harst Bij het artikel van Jan Kaljouw over het herenhuis Veldzicht in De Wete nr. 3 van juli 2016 was een foto geplaatst van een 'Grandgermain' met Willem van der Harst achter het stuur. De foto dateert van 1910 en is afkomstig uit het Vlissingse gemeen tearchief. Willem van der Harst was vol gens het bijschrift eigenaar van een gara gebedrijf. De heer Evert Blaas (92) uit Middelburg berichtte ons dat zijn vader rond 1922 het garagebedrijf overnam dat Willem van der Harst was begonnen. Het bedrijf was ge vestigd in de Lange Noordstraat in Middel burg en Evert Blaas heeft er in ons blad weieens over geschreven (zie De Wete nr. 3 en 4, 2008). Op het grote terrein achter het garagebedrijf had Van der Harst een tiental (garage)boxen gebouwd, die er nog stonden toen Blaas senior het bedrijf kocht. Evert Blaas vraagt zich af wie die Willem van der Harst was en wat hem be zield moet hebben bij het bouwen van die boxen. Middelburg telde rond 1910 immers nog maar heel weinig autobezitters. De Grandgermain Bij de vraag van Evert Blaas kwam bij ons die 'Grandgermain' weer naar boven. Bij het plaatsen van de foto vroegen wij ons al af of er ooit een automerk Grandgermain heeft bestaan. Wij konden er niets over vinden, zodat we die Grandgermain maar tussen aanhalingstekens hebben gezet. Letterlijk betekent het 'grote Duitser'. Was het misschien een koosnaam voor een dik ke Duitse auto? Een type-aanduiding, als berline of sedan? Een al dan niet regio naal gebruikte term voor wat we later een slee zijn gaan noemen? De Grandgermain. (Gemeentearchief Vlissin- gen, FA 19071) De foto staat ook in het boekje Souburg in vroeger tijden van Jan Louws, en op de website fotositesouburg.nl. Op kenteken zeeland.nl vinden we de Grandgermain weliswaar als eigendom van W.N. Jobse van Veldzicht, maar er staat geen kenteken bij. Jobse bleek ook een motorfiets te heb ben, eentje uit 1906, met het kenteken K- 69. Wie lost dit grote Duitse raadsel voor ons op? Geldof en Corbijn Frans de Witte uit Emmeloord mailt ons dat de twee "door en door Walcherse fami lienamen Geldof en Corbijn" hem al gerui me tijd bezighouden. Waar komen die na men vandaan en is daar weieens onder zoek naar gedaan, vraagt hij zich af. Hij noemt de Engelse popzanger Bob Geldof en de Engelse politicus Jeremy Corbyn en uit het vermoeden dat zij hun achternamen te danken hebben aan de Engelse bezet ting van Walcheren in 1809. Of zouden ze in de VOC-tijd in Engeland terechtgeko men zijn? Sterker nog, misschien zijn de Geldofs en Corbijnen wel vanuit Engeland op Walcheren beland.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 45