Koningin uit beeld 3 Medio» urge n s i s Een bijzondere nis aan de gevel Al eeuwenlang lopen inwoners en toeristen langs het stadhuis aan de Markt in Middel burg. Maar weinig mensen nemen de tijd eens echt goed naar dit mooie gebouw te kijken. Ook ik fietste er jarenlang langs zonder erg te hebben in de minder in het oog springende details. Tijdens een stads wandeling onder leiding van Peter Sijnke werd ik op een dergelijk detail gewezen: een prachtig beeld boven de zonnewijzer dat veel weg heeft van een madonna met kind. Niets is echter minder waar: hoog in de gevel van het stadhuis prijken twee ko ninginnen. Ik heb mij verder verdiept in het verhaal achter dit beeld en ik maak u graag deelgenoot van mijn ontdekkingen. Een prinsesje! Het verhaal begint met de geboorte van prinses Juliana op 30 april 1909, eindelijk een troonopvolgster van koningin Wilhelmi- na. Een waar volksfeest breekt uit. Ook in Middelburg wordt een feest georganiseerd, op 22 mei, waarvoor het gemeentebestuur 700 gulden aan de feestcommissie toe kent. De gemeente laat het niet bij een feest alleen: bij het gemeentebestuur leeft de wens een monument te plaatsen als blijvende herinnering aan dit heugelijke feit. De vermaarde architect Pierre Cuy- pers (1827-1921, ontwerper van onder meer het Rijksmuseum en het Centraal Station van Amsterdam) wordt daarvoor kort na Juliana's geboorte benaderd. De keuze voor Cuypers voor het maken van dit beeld is niet vreemd want hij is sinds 1884 betrokken bij de grote restaura tie van het stadhuis in Middelburg. Met name de voorgevel heeft een grote opfris beurt ondergaan. Zo zijn alle beelden van van het Middelburgse stadhuis graven en gravinnen vervangen en is een balustrade boven de dakgoot aangebracht. Hoog in de gevel, boven de Vleeshal, is echter nog één lege nis waarvoor tot dan toe geen bestemming is gevonden. Dat lijkt het gemeentebestuur een geschikte plek Het stadhuis op een prent uit het begin van de zeventiende eeuw. Hieruit blijkt dat de nis toen ook al onbenut was. (Zeeuws Archief, KZGW, Zelandia lllustrata II, inv.nr. 381) voor een beeld van Wilhelmina en Juliana. In Roermond, waar Cuypers sinds 1853 een atelier heeft "voor gewijde beeldhouw kunde", wordt het beeld gemaakt. Ter voor bereiding op het werk vraagt hij op 3 juli per brief de juiste afmetingen van de nis. Die heeft hij nodig voor het tekenen van een eerste ontwerp "om aan H. Majesteit te kunnen vertoonen en de machtiging te CURTA

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 5