wmSÊÊmM' MmtSSbi mk i fe H 48 Hof van Tange, achterzijde Kloveniersdoelen 2974. (ZB Planbureau en Bibliotheek van ZeelandBeeldbank Zeeland, foto Simonse, 124619) links, langs een lange muur - waarschijn lijk van de Kloveniersdoelen - en dan rechts langs een leeg woonhuis met schuur, en dan weer rechts. Zo kwamen we bij de circustent. Na of tijdens de sloop van houthandel Alberts zijn ook enkele panden aan de Baanstraat en het Dom- burgsch Schuitvlot gesloopt. In de bocht van het Domburgsch Schuitvlot stond een niet zo diepe schuur, tegen het Hof van Tange aan. Was dat een deel van de boer derij van Isaac Tange, of hoorde die bij een vervoersbedrijf?" Tja, toch weer een vraag... De muurschildering van Kimpe Er was weliswaar een (ontwerp)tekening en er was een bron die melding maakte van een fresco van Reimond Kimpe in "het pand Den Boer aan de Markt te Middel burg" (de huidige Bos Men Shop), maar nu heeft zich eindelijk iemand gemeld die de muurschildering zelf heeft gezien. Adri Wirtz uit Middelburg werkte in de jaren zestig voor de firma Sawema en kwam re gelmatig in het pand om de cv-kachel schoon te maken. Dan zag hij daar de muurschildering van Kimpe op de eerste verdieping. Zijn vrouw Anneke Niesthoven werkte er in die jaren ook een poosje en weet zich de muurschildering ook nog wel te herinneren. Het Geschenkenhuis was toen in dit markante pand gevestigd. Eige naar was een zekere Witkamp, die ook in Goes een zaak had, en de bedrijfsleider was de heer De Kok. Adri Wirtz: "Als je de

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 50