feschenkenhuis zaak binnenkwam, bevond de muurschil dering zich recht tegenover de voordeur, op de eerste verdieping. Rond 1965 is de muur eruit geslagen om plaats te maken voor glazen stellingen." Later bezorgde Adri Wirtz ons nog een ko pie van een advertentie van het Geschen kenhuis in de Provinciale Zeeuwse Cou rantvan 26 maart 1952, waarin de muur schildering duidelijk te zien is. Op de open gewerkte tekening prijkt Kimpe's fresco op de eerste verdieping, recht boven de "cas- sa". De advertentie werd geplaatst bij de opening van de "nieuwste ondergrondse verkoop-afdeling" van het Geschenken huis, op zichzelf al een leuk nieuwtje. Twee tegels Naar aanleiding van de vraag van Ton van den Brandt uit Sint Michielsgestel naar de herkomst van twee antieke tegels met de wapens van Johan Huyssen en diens vrouw Cornelia van der Nisse (zie De Wete nr. 4, oktober 2016) ontvingen wij een brief van Marianne de Pagter-Kuiper uit Middelburg. Zij schrijft: "Ik ben gids in de Oostkerk in Middelburg en ik wijs de vele toeristen altijd op het glas-in-loodraam van de heer Huyssen uit Oud-Vossemeer dat hier in 1664 werd geplaatst." Over deze heer valt niet zo veel te vertellen, des te meer over de familie Roosevelt - bekend van de Amerikaanse presidenten Theodo re en Franklin Delano Roosevelt - die im mers ook uit Oud-Vossemeer afkomstig is. Mevrouw De Pagter sluit haar brief af met een hartenkreet: "Onze mooie Oostkerk wordt in januari 2017 gesloten. Hopelijk kunnen wij toch blijven gidsen en mensen naar boven begeleiden waar ze een prach tig uitzicht over de stad hebben!" ZB Planbureau en Bibliotheek van Zee land/Krantenbank ZeelandProvinciale Zeeuwse Courant26 maart 1952. Detail uit de advertentie. Onderarondse oerHoopafdeling 'n Unicum in Zeetand Donderdag opening van onze nieuwste ondergrondse verkoop-afdeling Na 3 iuccwoB* jaran Gatcbankaohuh in Middalburg. nu 3 rnrkoop-ntnga*. wmtviii hal mu-terrain hat nlauwita H Wij ritttan hat op hog# prij». at» U do» i*tertn»anta rarkoop ruimte kom» botichligon, hat I» touHarigawoon aBractiaf. Door data uitbreiding wordt hot U nog gamakkaiijfcur gomackt. Uw koos te bapatan, bij hal «oakan naar aan pauand ga»«hank.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 51