naat in 1840 gesticht door de congregatie der Broeders van Oudenbosch, nu eigen dom van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Saint Louis. Het gebouw, dat een culturele bestemming heeft, is weer een kleinere kopie van de basiliek, maar een stuk dichter bij de menselijke maat. We ontvluchtten het neoclassicisme voor een De achttiende-eeuwse kaartenmakers Hattinga; een familiekroniek Op woensdag 19 oktober jl. hield Mare Buise voor de HKW een lezing over de be roemde Zeeuwse kaartenmakers Hattinga. Hoewel, Zeeuws? De naam zegt het al, de Hattinga's zijn van Friese komaf. De Zee land-connectie kwam tot stand toen Abbe Oudenbosch, (foto Ida Doorenweerd) eeuwenoude pint op het terras van de leukste brasserie van Brabant, recht te genover de basiliek natuurlijk. Toen was het al snel tijd voor het diner in restaurant Liesbosch, vlakbij en mooi gele gen in de bossen van Etten-Leur. We heb ben er lekker gegeten en kwamen erachter dat de penningmeester toch nog kans had gezien een presentje voor onze activitei tencommissie te kopen. Als terechte dank voor alweer een geslaagde dag. Leo Faase Hattinga, predikant en zoon van een brou wer uit Sneek, in 1694 huwde met de Mid delburgse Maria Thielenius, dochter uit een Zeeuwse regentenfamilie. Haar moe der was van Zeeuwse adel en verwant aan vele invloedrijke Zeeuwse geslachten. Van dat netwerk zouden de kaartenmakers la ter dankbaar gebruik maken. Het gezin Hattinga vestigde zich in 1702 in Sluis. Va der Abbe was daar beroepen. Hij was be halve predikant een veelzijdig en onderne mend man, ambitieus en zeer geïnteres seerd in bedijkingen en inpolderingen die hij ook daadwerkelijk zelf ondernam. Zijn enige zoon Willem Tiberius (1700), die dat

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 60