59 als kleine jongen meebeleefde, zou later verklaren dat zijn passie voor de geometrie toen al ontwaakte. Terwijl vader Abbe het familiekapitaal erdoorheen joeg met mega lomane projecten, studeerde zoon Willem ijverig in Leiden: geneeskunde bij Boerha- ve en wiskunde bij 's Gravensande. Op 24-jarige leeftijd promoveerde Willem tot doctor in de medicijnen op een proef schrift over de pest. Daarna werd hij leger arts in fort Lillo. Zijn liefde voor de dochter van de dominee van het fort leidde tot een huwelijk in 1728, zijn liefde voor Staats- Vlaanderen uitte zich in het verzamelen van kaarten. Hij was niet erg tevreden over de kwaliteit van het materiaal dat hij in handen kreeg en zo leidde zijn hobby er toe dat hij zelf begon met meten en teke nen. Hij tekende bijvoorbeeld kaartjes van de stad en het eiland Tholen. Dat bleef niet onopgemerkt en verschillende opdrachten volgden. De verwikkelingen rond de Oos tenrijkse Successieoorlog en het beleg van Bergen op Zoom in 1747 legden hem geen windeieren. Militairen hebben kaarten no dig. Bovendien kregen de Hattinga's het toezicht op inundatie- en fortificatiewerken in de regio. Het waren vanaf die tijd vooral de zonen David (geboren in 1730) en, in mindere mate, Anthony (1731) die het car tografisch veldwerk van hun vader overna men. Opdrachten kwamen rechtstreeks van prins Willem IV, zoals die voor de Zeeuwse atlas en voor een atlas van de oostelijke grensgebieden. De prins had hen daartoe als ingenieurs in buitengewo ne dienst in het leger van de republiek Detail van de kopergravurekaart van Walche ren, Tirion 1750. (collectie Mare Buise) ÜIDDlSlvBUfi »A SftuP .11. KON,KX DVhK

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 61