h E Waerrelt. De wondere huisnaamwereld van Middelburg, waarin maar liefst zo'n 3.700 bestaande en verdwenen huisna men worden geduid. In zijn lezing presenteert Ed de Graaf een selectie uit zijn boek, aan de hand van een aantal vragen. Wat hebben huisnamen als Den Berg Etna, De Drie Spuiten, Den Ar- hoet? En wat verstond men in de zeven tiende eeuw onder een Canary Pype? Alle antwoorden op deze vragen worden gege ven. En nog veel meer. Woensdag 25 januari 2017, aula ZB, Kousteensedijk te Middelburg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur) Huis Het Engels Laeken aan de Kinderdijk te Middelburg1979. (ZB Planbureau en Bibli otheek van Zeeland, Beeldbank Zeeland, foto W. Helm, 68698) men Duyvel en Doornick met elkaar ge meen? Waaraan ontleent het restaurant Het Groot Paradys op het Damplein zijn naam? Waarom lag er in de zestiende eeuw aan de Dam een Paert in de Wieg- he? Waar treffen we in de binnenstad de voorstelling van de Romeinse Vryheits- Woensdag 29 maart 2017 Walcheren in de Ijzertijd In 1988 werd een eerste overzicht gepubli ceerd van vondsten en vindplaatsen uit de Ijzertijd in Zeeland. Daarbij viel een hoge concentratie van vindplaatsen op Walche ren in het oog. Van die vindplaatsen waren echter maar weinig sporen bekend. Een kwarteeuw later heeft de bodem van Wal cheren veel meer informatie prijsgegeven, onder andere in de opgravingen van de N57 bij Serooskerke in 2007 en 2008.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 64