Nieuwe leden opgegeven door: R.P. Reddingius, Middelburg B. Joziasse, Delft H.N. van Duijn, Middelburg A. van de Vrie, Wieringerwerf B. Lenselink, Middelburg J. Marijs, Oostkapelle M. Stoter, Eelderwolde T. Francke, Oostkapelle H. de Rijk, Vrouwenpolder H. Dekker, Zwolle D.J. Wouterlood, Utrecht L.N. Kaland, Vlissingen Iz. Geschiere, Serooskerke M.H. van Dijk-de Visser, Ugchelen B.J. Houmes, Westkapelle J. Minderhoud, Aagtekerke A. Provoost, Domburg M. Wattel, Amsterdam L. Dijkman, Vlissingen G.A. Sturm, Middelburg P. Voets, Nieuw- en Sint Joosland J.C. van Nieuwenhuijze, Middelburg A. Joosse, Oost-Souburg J.F. Nijsen, Oost-Souburg J. Burgemeester, Vlissingen via de website via de website via e-mail via de website via de website via de telefoon via de website via de telefoon via de website via de website via de website M. Schipper-Kaland (cadeau) J. de Visser (cadeau) J.A. Osté (cadeau) K. Huiszoon (cadeau) J. Minderhoud (cadeau) J. Vos (cadeau) C. Wattel-Geschiere (cadeau) C. Biesing (cadeau) J.E. Sturm-Francke (cadeau) T. Aernouts (cadeau) C.W. Jeras-Ramondt (cadeau) G. Joosse (cadeau) J.J. van der Welle (cadeau) J.J. de Looff (cadeau) Aantal (betalende) leden per 1 december 2016: 2.280. kwartaaltijdschrift van de HKW, De Wete. De prijs zal worden toegekend door een deskundige jury, bestaande uit drie perso nen. Indien de jury van oordeel is dat de inzen dingen in een bepaalde periode onvol doende kwaliteit hebben, kan zij besluiten de prijs niet toe te kennen. Tegen een beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. De prijs zal telkenmale worden uitgereikt tijdens de algemene jaarvergadering van de PIKW (in de maand april). Namen, adressen, enz. van kandidaten voor de prijs kunnen tot acht weken voor de algemene ledenvergadering door leden en niet-leden van de HKW bij het secreta riaat worden ingeleverd en dienen verge zeld te gaan van een duidelijke motivering door de indiener(s) van ten hoogste een bladzijde van het formaat A4. De namen van de kandidaten, behoudens die van de winnaar, zullen niet worden ge publiceerd.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 67