huis duurt al jaren, maar de werkzaamhe den aan de Vleeshal zijn in een afronden de fase. De gemeentearchitect van Middel burg, H.J. Brouwer, dringt er eind septem ber bij Cuypers op aan om op te schieten met het beeld. De steiger die voor de Vleeshal staat, "thans een ergernis van ve len, wacht nog slechts op de plaatsing van bovenbedoeld beeld". In het atelier van Cuypers in Roermond zitten ze gelukkig niet stil, ze sturen zowel een ontwerpteke ning als een model van het beeld naar het college van burgemeester en wethouders van Middelburg. De gemeente zoekt daarop weer contact met het Koninklijk Huis. In een brief van 11 november wordt koningin Wilhelmina aller eerst bedankt voor haar "gunstige beschik king om Hare Beeltenis en die van H.K.H. Prinses Juliana te mogen plaatsen in den voorgevel van het Raadhuis". Daar naast wordt om goedkeuring gevraagd voor het ontwerp "of wel die wijzigingen in het ontwerp te willen opgeven die Uw Ma jesteit gewenscht voorkomen". Het lijkt als of iedereen binnen de gemeente Middel burg gelukkig is met het ontwerp van het Impressie van het atelier van de Kunstwerk- plaatsen Cuypers Co. te Roermond. (Beeld bank Gemeentearchief Roermond, 42.045) beeld, maar schijn bedriegt. Burgemeester Van den Brandeler probeert de koningin te overreden nog eens kritisch naar het in zijn ogen ongelukkig gekozen ontwerp te kijken: "Bij het college van B. en W. heeft het de aandacht getrokken dat de recht standige houding van de jeugdige Prinses

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 7