7 rechtstandig en hoger dan de koningin te plaatsen is bedoeld om het kindje "te pre senteren aan het publiek". Een jurkje met ceintuur Het schaalmodel van het standbeeld krijgt langzamerhand zijn definitieve vorm. Cuy- pers doet zijn uiterste best om de koningin en de prinses tot in detail af te beelden. Eind november wordt bij de Kunstwerk plaatsen Cuypers Co in Roermond een aangetekend pakket bezorgd, een jurkje met ceintuur van prinses Juliana. Enkele dagen later volgen nog enkele foto's. Ko ningin Wilhelmina heeft Cuypers bij zijn bezoek deze stukken toegezegd, zodat het model verder verfijnd kan worden. De nieuwe schetstekening is eind decem ber gereed. Cuypers neemt wederom con tact op met het Koninklijk Huis om "te ver nemen wanneer ik de eer zoude mogen hebben, deze aan Hare Majesteit te kun nen voorleggen". De koningin heeft het echter te druk en de weersomstandighe den zijn te bar om een afspraak in te plan nen. Cuypers wordt gevraagd de tekening op te sturen. Tot hier toe komt de gemeente Middelburg amper in het verhaal voor. Cuypers onder houdt zelf het contact met de koningin en werkt, samen met zijn vaste assistent Hein Maessen, geestdriftig door aan de vervaar diging van het standbeeld. Pas in februari neemt de gemeente weer contact op met Cuypers. Het college van burgemeester en wethou ders wil de onthulling van het standbeeld op de eerste verjaardag van prinses Julia na laten plaatsvinden, op 30 april 1910. De stadsarchitect van Middelburg informeert daarom begin februari bij Cuypers wan neer het beeld gereed is. Men hoopt dat dat in de loop van maart zal zijn, ten eer ste omdat het college graag vóór de plaat sing naar het atelier in Roermond wil afrei zen om het standbeeld daar te bewonde ren. Daarnaast wil het college het beeld, voordat het in de gevel geplaatst wordt, enkele dagen in het stadhuis tentoonstel len. Uit Roermond komt het goede bericht Pierre Cuypers (rechts) en zijn assistent Hein Maessen leggen de laatste hand aan het beeld. Wellicht is deze foto genomen tijdens het be zoek van de Middelburgse delegatie begin april 1910. (Het Nieuwe Instituut, Archief CUBA, inv.nr. ph.139.7) dat het op tijd klaar is. Cuypers is van mening dat een nis, gemaakt van hout en gips, noodzakelijk is om het beeld goed te kunnen exposeren. De gemeente Middel-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 9