gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren In dit nummer o.a.: Oude gebruiken bij sterven en begraven Open de Beuk, Middelburg Mechelse timmerlieden in Middelburg en Veere 46e jaargang nummer 2 april 2017 Wide

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 1