naast de voordeur een kom water en aan de deurknop hing een handdoek waarmee de deelnemers hun handen konden reini gen. Vanouds beschouwde men het aanra ken van een dode, de lijkkist of zelfs de baar als een ernstige verontreiniging. Maar zelfs met het gebruikte waswater moest men zeer voorzichtig te werk gaan, evenals de begrafenis gehouden en men verkeerde in de veronderstelling dat de familie de ge storvene te kort zou doen als die niet over vloedig was en er maar weinig genodigden waren. Op het Walcherse platteland stonden langs de wanden en in het midden van de kamer van het sterfhuis lange donkergrijs geschil met de handdoeken. Het water werd be hoedzaam op een plek uitgegoten waar het niets kon besmetten en de doeken werden minstens een etmaal in vet zeepsop gezet om al het duivelse er goed uit te laten trek ken. Maaltijd Gaan we terug naar de rekening van Cathelynken Glispe, dan zien we dat er grote bedragen aan vlees en wijn voor een lijkmaal werden uitgegeven. Dat werd na Lijkdienaars. Houtgravure naar tekening van Adolf Dillens, uit:Schetsen uit Zeeland' in: 'De aarde en haar Volken1875, pag. 144. (coll. J.H. Midavaine) derde tafels opgesteld. Ze waren bij de plaatselijke timmerman gehuurd en beston den uit schragen met daarop twee planken. Ze werden ook bij bruiloften gebruikt, maar dan waren ze gedekt met een wit laken. Om de tafels stonden lange banken zonder leuningen. Bij een grote begrafenis waren Wè. -

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 11