Paint it black Open de Beuk 1969-1979. Hoe de revolutie in rook opging In 1985 belde Kees Neeteson me nog eens op, een stem uit het verleden, jaren niets van vernomen. "Heb je het gehoord? Ha rold is dood." Harold Overwijk, een van de bekendste types uit de Zeeuwse subcul tuur sinds de jaren zestig, was bezweken aan de euvelen die deze levensstijl aan kleefden. Kees Neeteson (intussen ook overleden) was enkele jaren 'projectleider' van het legendarische én beruchte jonge rencentrum De Beuk. Harold en ik waren bezoekers vanaf de opening en later me dewerkers; gedrieën zaten we in de huis band Popgroep Rebel en we trokken intensief met elkaar op. Van Stuivertje tot Provadya? Open de Beuk, zoals het vermaarde en be ruchte open jongerencentrum voluit heette (spoedig afgekort tot De Beuk), werd op zaterdag 25 oktober 1969 geopend aan het Koorkerkhof in Middelburg, in het voorma lige gebouw van de Hervormde Jeugdraad (ooit limonadefabriek), waar sinds 1967 de instuif 't Stuivertje was gevestigd; je kon er soms dansen op muziek van Walcherse bandjes als Formation. De oprichting van De Beuk had in 1968 plaatsgevonden onder de naam Provadia (ook: Provadya? of Provadja), een landelijk circuit van alter natieve jongerencentra. Provadya? stond voor de progressieve jeugdcultuur waarin alles werd geïntegreerd: muziek, film, thea ter, poëzie, beeldende kunst, spiritualiteit, politieke actie, voedingsleer. De Amster damse provadya's, begonnen in Felix Meri tes (1967), waren avonden met bands, goochelacts, lichtshows, seksfilms en meer. Later werden de provadya's verbon den aan specifieke gebouwen. Provadya is een streek in oostelijk Bulgarije, maar de naam is ook wel herleid tot een gebied in boeddhistisch Tibet - symptomatisch voor de veelstemmigheid en blijmoedige vaag heid van de hele beweging. Het soms wel en soms niet gebruikte vraagteken duidde het experimentele karakter aan. De naam Open de Beuk voor het Middel burgse centrum (beheerd door Stichting Vrijetijdscentrum voor Jongeren Open de Beuk) verwees naar de boezembedekking van de Zeeuwse streekdracht voor vrou wen. Het openen van dit kledingonderdeel riep bij de alternatieve jongeren allerlei eigentijdse associaties op over bevrijding van knellende conventies en werd dan ook in de eerste Beukjaren op diverse affiches en zelf gefabriceerde prenten uitgebeeld. Timmeren aan je eigen ergernis De eerste projectleider van Open de Beuk was Burny Bos (1944), een ex-onderwijzer die het na een paar jaar voor gezien hield en onder meer televisieprogramma's voor kinderen ging maken. De Beuk ging idea listisch van start, ondanks tegenwerking van lokale partijen met aan kop de welbe spraakte Willem Rentier, fractieleider van de SGP in de gemeenteraad. Bos ver klaarde na de opening boud in de pers dat er een Kritiese Universiteit in De Beuk zou komen en de eerste vrije kunstacademie "ter wereld". Het centrum beschikte over een zaal voor optredens, filmvoorstellingen en manifestaties ("zwart, vies en plakkerig", aldus onlangs een oud-bezoekster) en een bovenverdieping waar na verloop van tijd een theehuis annex macrobiotisch restau rant werd gevestigd. Daarboven was nog een verdieping waar werd gezeefdrukt (met

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 13