13 kenmerken van verschillende groepen of hoorden overal en nergens bij. Er waren ook bezoekers die bezig waren met politiek en milieuactivisme en zich meer en meer onttrokken aan de hippe scene ('sien') met zijn ijdelheid en dorpsmentaliteit. Verder waren er mensen die zich toelegden op een loopbaan in de beeldende kunst of muziek. De macrobioten en biologisch-dy- namisch geïnteresseerden, de yogabeoe- fenaars en communale natuuraanbidders trokken zich terug in hun eigen wereldje, terwijl de harde kern van de freaks - voor zover niet gered door de tredmolen van de volwassenheid met huwelijk, baantje en kleurentelevisie - verviel tot passiviteit, een asociale levensstijl of criminaliteit om aan geld voor de peperdure drugs te komen. De introductie van heroïne in de vroege jaren zeventig, na de al aangerichte ravage door speed en trips, leverde nóg een sub groep op: die van de verslaafden, de junks die overal buiten kwamen te staan. Daarnaast had je vanaf het begin een on derscheid tussen bezoekers die, soms al met partner en kinderen, in meestal oude tot haveloze behuizingen in de stad woon den (Middelburg vóór het Monumentenjaar 1975!) en jongeren die nog bij hun ouders verbleven. Leden van laatstgenoemde groep stroomden uiteraard snel door naar de eerste; het betekende, meer nog dan leeftijd, verhoging van status binnen de scene. Maar ook het leeftijdsverschil van meer dan tien jaar dat tussen 'oudere' be zoekers - zoals bijvoorbeeld Kees Wes- dorp - en de jongsten bestond was uiteraard niet zonder belang. Het viel veelal samen met de scheiding tussen enerzijds officieel werkloos en drop-outen anderzijds scholier of werkende jongere. Andere on derscheidbare groepjes waren kunstenaars met aanhang die om onduidelijke redenen uit Zeist en omgeving waren afgedaald, uit Duitsland afkomstige Amerikaanse deser teurs, samenklittende studenten van de pedagogische academie, specifieke vriend(inn)enclubjes. Toen er een project draaide om 'non-con formistische jongeren' met behoud van uit- De zijgevel van De Beuk (Korte Giststraat), 1970. (ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Beeldbank Zeeland, J. Midavaine, 103846) kering aan een baan te helpen (1973), manifesteerde de scheiding der geesten zich in een door pesterijtjes en vergaderru zies gekenmerkt conflict tussen de 'macro bioten' onder leiding van de beminnelijke

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 15