bassist en Beukmedewerker Ed van Beijnum), Rinie 'Sax' Heijmans, Beukme dewerker Ad Hoekman en Johnny de Looff (ook een Beukbezoeker van het eerste uur). Even had men naar verluidt nog gemikt op een fusie met het intussen florerende, 'con currerende' jongerencentrum Midgard, dat andere vorderingen van onder meer de ge meente, die de subsidie al had stopgezet. Onkunde of wanbeheer van projectleiders? Vermoedelijk een mengeling van beide; maar ook de gemeente bespoedigde het einde op geruisloze, bureaucratische wijze. "De deur is van een nieuw slot voorzien," meldde de PZC na de sluiting droog. Er Beukband De Pletters tussen de Walcherse pa pavers. V.l.n.r.: Harold Overwijk (drums), Jan Kuipers (bas), Ad Hoekman (sologitaar), 'Sax' Heijmans (sax en zang), Johnny de Looff (slag gitaar). (foto Jaap Wolterbeek i.o.v. De Pletters, ca. 1980. ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Beeldbank Zeeland, 119057) een minder slechte naam had. Want het imago van De Beuk als drugshol en wijk plaats voor onaangepasten was gewoon meeverhuisd naar de Herengracht. Een samengaan met Midgard bleef uit. Het faillissement van De Beuk in augustus 1979 was te wijten aan belastingschulden, het niet afdragen van sociale premies en was al enkele maanden niemand meer in loondienst. Een jaar later vestigde Volks sterrenwacht Philippus Lansbergen zich in het gebouw. Toch weer sterrenkijken, maar nu dankzij degelijke apparatuur in plaats van drugs. Ook Youth for Christ begon in het pand een koffiebar. "Een foltertuin voor de werker" Terug naar het Koorkerkhof. In navolging en in de geest van Burny Bos had ook pro jectleider Kees Neeteson in 1973 zijn ge moed gelucht, in een artikel voor het blad Jeugdwerk Nu. In korte tijd was hij totaal gedesillusioneerd geraakt: "Het confor misme in de open jongerencentra is net zo

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 18