BAREND SERVET SSJEF 26 JUNI A AN V. 2100 UUR, F 5,00 HERENGRACHT52 M'BURG. zijn huis aan een van de Middelburgse kaaien. De ontgoochelde ex-projectleider bleek zich in 1975 te hebben bekeerd tot het 'charismatische', evangelische chris tendom. In volgende jaren ontwikkelde Neeteson zich vanuit zijn nieuwe, óók weer radicale overtuiging en, na een studie soci ologie, tot een nationaal bekend specialist DE BEUK ER IN REEDS MET VAN OEKEL DAT BEN IK DUS PLUS SURPRISING ACT POTVERDO Barend Servet Sjefvan Oekel in De Beuk. Affiche ontworpen door John de Looff, ca. 1976. (ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Beeldbank Zeeland9680) en hulpverlener op het terrein van drugs preventie en -bestrijding. Hij leidde het Huiskamerproject in Vlissingen, een inloop centrum voor drugsverslaafden dat ook grootgebruikers uit de voormalige Beuk naar de Scheldestad lokte, zoals de al ge noemde Schuller en Appie van Schelven. De laatste was een figuur letterlijk larger than life', die in Nieuw-Middelburg als psy- chedelicus pur sang ooit bij zijn moeder smakelijk van haar geraniums op de ven sterbank had gegeten. Daarnaast ope reerde Kees Neeteson op een landelijk podium met publicaties en interviews. Als drugsbestrijder roeide hij tot aan het eind van de jaren negentig tegen de stroom in door het geïntroduceerde gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs af te wijzen. In een interview uit 1996 ergerde hij zich aan "de zalvende manier waarop over coffeeshops werd geschreven. Er staat zelfs dat ze een sociale buffer vormen tegen harddrugsge bruik. Als je dat schrijft, zit je wel zó naast de realiteit." Opvallende uitspraken voor een ex-gebruiker, die als deelnemer van het Randstedelijk beraad mede aan de wieg had gestaan van datzelfde gedoogbe leid, in samenwerking met het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maat schappelijk Werk. Neeteson bleef een luis in de pels. Eerst ter linker-, vervolgens ter rechterzijde van het officiële standpunt. Zijn ervaringen in De Beuk galmden decennia na in zijn werk en visies. Na zijn overlijden in 2004, door een hartstilstand tijdens een fietstocht, was ik trouwens het enige over levende lid van de oudste formatie van Popgroep Rebel. De eerste die ging - uit eigen keuze - was de getalenteerde gita rist Rudi Corré uit Domburg. Rotjes en zevenklappers Zoals gezegd droegen ook enkele radicaal linkse activisten in de eerste jaren bij aan het geschakeerde beeld van de Beukbe- volking. Al kort na de opening lieten ze van zich horen met de bezetting van de Middel burgse schouwburg op 29 december 1969. Als zestienjarige ooggetuige en meeloper bouwde ik een kleurrijker herinnering op dan het verslag in de PZC leek te recht-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 20