vaardigen. Wij spraken van een "bezet ting", de krant gewaagde van een "klein groepje provocerende jongelui", dat tijdens een pauze in het aan de gang zijnde jazz- popconcert (ik weet niet meer van wie) het podium beklom "om via een overigens plot seling niet meer functionerende microfoon met gescandeerde leuzen de in een pam- weest. Zijn voorgelezen pamflet was in elkaar gezet volgens beproefde marxis- tisch-leninistische receptuur: snijd concrete zaken aan en open vervolgens het brede, ideologische perspectief. De consumpties in de Middelburgse schouwburg waren te duur. Het gebouw was te luxe ingericht. Men mocht tijdens de voorstelling het thea- flet vervatte eisen kracht bij te zetten. Op hetzelfde moment knalden in de zaal en foyer rotjes en zevenklappers." De Middelburgse schouwburgrebellen waren, behalve uit de Beukbezoekers, ge rekruteerd uit leden van de Socialistische Jeugd (SJ) en de Bond van Beeldende Kunstenaars (BBK). Chaos en kakofonie heersten op het podium van de in 1965 ge opende schouwburg. Belangrijk woordvoer der was de SJ'er Guus de Beijn, afkomstig uit Clinge, die overal in het land actie voerde. Op Guus' met donkere krullen om lijste hoofd was altijd een kalotje gedrukt, zodat hij wel wat weg had van Che Gue vara, wat ook de bedoeling moet zijn ge- Herenvoetbalteam van De Beuk, begin jaren zeventig. Staand v.l.n.r.: Schalk van Dam, onbekend, Kees de Valk, Fred Ambachtsheer, Ronny Vasseur; zittend v.l.n.r.: Leon ('Goof') Hooftman, George ter Horst, Ad van Iwaarden, Hans de Gier, Ruurd Hoftijzer, 'Lange joop' van Veen. ter niet even verlaten om in de friteskraam aan de overkant een goedkoop flesje cola te halen. Bepaalde "elementen" in de staf van de schouwburg dienden voorts van de lichten af te blijven, want het publiek wilde van de lichtshow genieten zonder te wor den gestoord door het helle schijnsel van het establishment. Kortom, de met geld

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 21