23 sluisje aangelegd waardoor het lage poel- gebied rond Grijpskerke bij eb kon afwate ren. De plek van de dam, ongetwijfeld vernoemd naar ene Poppe of Poppo, moe ten we vandaag zoeken net buiten dit kaartfragment, tussen de twee scherpe bochten die de Poppendamseweg halver wege maakt. Door instuivend duinzand slibde de kreek uiteindelijk vlak achter de duinen dicht. Tot aan de naoorlogse her verkaveling volgde de Meliskerkse Water gang de loop van de vroegere kreek en kreekrug. Sindsdien heeft de watergang Een deel van de hoogtekaart. De kreekrug (geel) in het gebied tussen Valkenisse en Krommen- hoeke, met daarop de dorpen Meliskerke en Big- gekerke. (bron: Waterschap Scheldestromen) met deze naam een heel ander tracé. Door de geringe hoogte laat de rug tussen Val kenisse en Poppendamme zich vandaag in het terrein maar moeilijk herkennen. De beste indruk krijgt men vanaf enkele wegen die de rug kruisen: Kaasboerweg, Melis- kerkseweg en Krommenhoekseweg; daar liggen gronden die men tot de beste van

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 25