mmwË fei5Ë dan gehuwd met Peeter Meersmans, aan Daniel Vileyn een erfelijke rente van vier gulden tien stuiver op twee woningen op Nekkerspoel. Bij zijn overlijden in 1544 liet Joos Scheers zijn tweede echtgenote vier minderjarige kinderen na, drie dochters en een zoon. De Weeskamer stelde op 23 april 1544 Jan de temmerije (timmermansalaam) ende wat berts (dun hout) bracht 131 gulden op. Kathelijne Donckers behield de inboedel, zou haar kinderen tot hun meerderjarigheid onderhouden en hen dan ieder 32 carolus- gulden geven. Zij behield haar leven lang het vruchtgebruik van de beide huizen aan het Berthoudershof en in de Bleekstraat.6 Gezicht op de Sint-Pieterskerk of Oude Kerk te Middelburgmet aangrenzende huizen en voor bijgangers, in spiegelbeeld, vanuit de Noord straat, 1750-1760. (Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia lllustrata, deel 2, nr. 593) Scheers en Ferry Scheers aan als hun voogden. Uit de inventaris van de nalaten schap van meester Joos Scheers verne men we dat zijn have ende huijsraet werd verkocht voor 232 gulden. Het aelem van Meester-timmerman Laureijs Scheers was gehuwd met Katlijne van de Voirde. Zij liet haar echtgenoot in 1514 een minderjarige zoon Laurijs na. De Weeskamer stelde meester Joeris Scheers en Jan Scheers aan als hun voogden langs vaderszijde. Nadat Laureijs Scheers zijn zoon gedu rende vijf jaar had onderhouden, sloot hij met de voogden de overeenkomst om zijn kind verder te onderhouden zolang hij bij hem zou blijven.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 30