iMa 38 Semar A|^ans JAKARTA èiteureup BogOT f Cirebon f™w. Nk!-« C&n umi Java met de baai van Jakarta en nationaal park Kepulauan Seribu ofivel Duizend Eilanden. (Grote Wereld BosatlasZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland) Het eiland Middelburg linksboven. Detail kaart uit: G.J. Knaap e.a., 'Grote atlas van de VOC' deel II Java en Madoera. (ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland) naar alle waarschijnlijkheid wel opgestaan. Andere bronnen, zoals oude scheepsjour naals, leveren ook niets op. Nergens in de bewaard gebleven verslagen van reizen naar de Indonesische archipel wordt het eiland Middelburg bij naam genoemd. Er wordt slechts in algemene zin gesproken over diverse eilanden voor de kust van Java. We weten evenmin of het eiland naar de gewestelijke hoofdstad of naar een schip is vernoemd. Omdat er geen bewijs is, moeten we een schatting maken. De naamgeving van Mid delburg heeft mogelijk tussen 1621 en 1628 plaatsgevonden. De door de Neder landers in 1619 veroverde stad Jayakarta kreeg in 1621 de naam Batavia. Ook an dere Nederlandse namen zagen vervol gens het licht. Waarschijnlijk kregen toen ook de eilanden in de Baai van Batavia hun Europese naam. Het koraaleiland Middelburg, of zoals het nu heet Pulau Rambut, is tegenwoordig een beschermd natuurgebied. Het hele ei land is een vogelreservaat van 45 hectare groot met een van de grootste broedkolo- nies van watervogels in West-Java. Een bezoek is alleen mogelijk in de vorm van een excursie, na verkregen toestemming van het kantoor van het nationaal park. De boten vertrekken vanuit Ancol Marina, een haven die in een omgeving ligt waarin de VOC in de zeventiende eeuw diverse for ten bouwde. Daaronder bevond zich het al lang verdwenen fort Zoutelande.4 Pulau Kepulauan Scribu Tt I dkarawan Bekasi Indramayu tiuhur aSubang .isanas dlli^fi^rtiwangi a met 341 Km awer &>ekarno-Hatta ^Uk .WI -UUVA o. y Tasik Tarai j Telu.. Pehbuhan Rattu Genteng j> if 11 ,\y e of R e e d i ijHjUrMttn "S JlA'l'-A

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 40