52 deel uit van het tableau. Op pagina 16 zien we haar opnieuw als Walcherse boerin, maar nu ten voeten uit, op een Franstalige affiche ter promotie van Walcheren uit 1898. Een 'gewild' fotomodel dus, in het laatste kwart van de negentiende eeuw. Maar wie was zij? Het antwoord komt van Jan Mesu uit Oudelande. Hij mailt ons bijna juichend: "Zij is mijn overgrootmoeder Pieternella Mesu (1857-1935). Ze was het derde kind van Joos Mesu en Johanna Crucq van Het Hollands Hof onder Kleverskerke. Pieter nella trouwde in 1876 met Lein Kodde, zoon van Adriaan Kodde, boer in de Oran jepolder bij Arnemuiden. Het echtpaar ging boeren op hof Nieuwland, de boerderij ach ter Molenzicht (gezien vanaf de Molendijk) en ze kregen maar liefst zeventien kinde ren." Jan Mesu stuurt ons een foto van Pie ternella die tijdens dezelfde sessie is gemaakt, maar hierop keert ze haar andere wang naar de camera. "Ongehuwde vrou wen droegen de voorhoofdsnaald links", voegt Jan daar nog aan toe. "Dat betekent Foto William Phaff. dat de foto van vóór 2 februari 1876 is, de trouwdatum van Pieternella en Lein Kodde." C.W. Bauer vestigde zich in 1865 als fotograaf in Goes, maar hij breidde zijn werkterrein al snel uit naar Walcheren. De datering van de foto kan dus kloppen, maar golden de regels voor het dragen van de voorhoofdsnaald ook voor fotomodellen in die tijd? Rob Vader weet inmiddels dat de vrouw op de foto die uit het album kwam vallen, vrij wel zeker geen relatie had met de families Hollebrandse en Vader. Er is misschien nog een verre link. Slavenkralen Een vriend van Gerard Kampman uit Kou- dekerke is op zoek naar bijzonderheden over zogeheten slavenkralen. Die zouden in Middelburgse glasfabrieken zijn vervaar digd (zie de januari-Wete). Daarop rea geerde William J. Phaff uit Middelburg met een prachtig verhaal. Zijn vader was brouwmeester bij Heineken, afdeling bui tenland, en daardoor bracht William een flink deel van zijn jeugd door in de tropen. In 1963 was vader Phaff in Freetown, Sierra Leone, belast met het opzetten van een nieuwe brouwerij. Omdat hij liefhebbe rij had in het vissen op grotere zeevissoor ten, had hij bij het strand van York, ten zuiden van Freetown, een zelfgebouwde catamaran liggen. Daarmee werd regelma tig vanuit York overgestoken naar de Ba nana Islands waar dan op een van de eilandjes werd gekampeerd. Tijdens zo'n kampeerweekend vond vader Phaff op het strand een paar kralen. Hij vond ze zo mooi dat hij actief op zoek ging naar meerdere exemplaren. Over een periode van drie jaar verzamelde hij 150 kralen, die hij aan

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 54