58 Faan Nijhoff verloren. Op dit moment is een groot deel van haar oeuvre (de Nijhoff- collectie) ontoegankelijk doordat een sle pende erfeniskwestie dit verhindert. Niet alleen de lezing van Joost Bakker is een poging om Marlow Moss aan de ver getelheid te ontrukken. Florette Dijkstra raakte dusdanig in de ban van de schilde- Marlow MossSculptural Form (1943), geplaatst op de grafsteen van Netty Nijhoff, Biggekerke. (foto Ida Doorenweerd) res dat ze in de jaren negentig een recon structie van haar werk maakte (tentoon stelling Arnhem, 10 december 1994 tot 5 februari 1995) en er een boek over publi ceerde. Lucy Howerth schreef een disser tatie over Marlow Moss waarop zij in 2009 promoveerde. In Zeeland werd Marlow Moss opgenomen in de 'Passage' van Marinus Boezem (2012). Moss speelde een rol in het boek van Marja Pruis over de Nijhoffs en kwam uiteraard terug in het libretto van Anna Maria Versloot, 'De Schrijver, Zijn Vrouw, Haar Minnares' dat zij schreef voor het Zeeland Nazomer Fes tival van 2014. Over Moss' vermeende navolging van Mondriaan kunnen we kort zijn. Zelf stak ze niet onder stoelen of banken dat zij de zeventien jaar oudere Mondriaan schat plichtig was, maar eigenlijk ging ze altijd haar eigen weg. Mondriaan volgde zelfs (in de praktijk) haar ideeën over de dubbele lijn, maar haakte af toen Marlow Moss met latjes en touw (gebogen lijnen) reliëf in haar schilderijen bracht. Na haar dood werd haar werk regelmatig tentoongesteld en de Britten hebben haar intussen om armd als een van de belangrijkste con structivistische kunstenaars van het Verenigd Koninkrijk. Maar wat wellicht meer zegt in deze tijden van marktwerking: haar werk is onbetaalbaar geworden. Leo Faase Huisnamen van Middelburg Op woensdag 25 januari 2017 hield Ed de Graaf een drukbezochte lezing over de namen van huizen in Middelburg. Hij schreef er eerder twee nu uitverkochte boeken over en organiseert regelmatig stadswandelingen. Vanavond gaan wij op de virtuele tour. Maar voor we de straat op gaan eerst iets over de betekenis van huis namen. In een tijd waarin er nog geen adressen waren, was het functioneel om een huis een naam te geven. Dan wist je waar je moest zijn. Maar dat niet alleen. De naam van het huis vertelde ook iets over de be woner, het gaf een deel van zijn identiteit weer. Meestal was dat het ambacht dat de bewoner uitoefende, soms verwees de naam naar een religieuze of politieke voor keur. De huisnamen waren veelal het on derschrift bij een uithangbord of gevel steen. Gevelstenen werden populair om precarioheffing te ontlopen, maar verdwe nen vaak weer toen vanaf eind zeven-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 60