een tang zijn smidse uitwerkte. Doornick is de plaats waarvan Sint Eligius bisschop werd. We vervolgen onze weg richting Damplein. Het pand De Kraake verwijst naar het scheepstype waarmee Chinees porselein werd aangevoerd, De Gouden Mortier (vijzel) naar een drogist of apothe ker. In de Bellinkstraat herinnert De Reus heit is een verkorte schrijfwijze van de Vrij- heidshoed, een hoed op staak gedragen door de Nederlandse Maagd, de personifi catie van de Zeven Provinciën. De hoed refereerde aan een oud Romeins gebruik om een hoed buiten te hangen als er vrije logeerruimte was. Vanaf de Dam lopen we de Pijpstraat in. Hier stonden de wijnpak- Goliath aan de overwinning van David, ofwel de overwinning van Willem van Oranje op Filips de Tweede. Terug op de Dam komen we langs De Roeybaerse (een scheepstype) en Sint Catharina, die de vermorzeling door een met ijzeren tanden beslagen rad doorstond. De gevelsteen van De Vryman laat zien hoe de vrijman toezag op het lossen van schepen. Het Groot Paradijs uit 1484 was een geliefde huisnaam voor groente- en fruitverkopers. We passeren De Gouden Druyfftack, en De Pauewe en komen bij 't Paert in De Wieghe, een naam die veel voorkwam in havensteden. Er zou een bordeel mee zijn aangeduid. De Gouden Pot (1536) verwijst naar een herbergier. De huisnaam De Vry- Het Land van Belofte, (foto Ida Doorenweerd) huizen van de handelaren die op de Dam en de Singel woonden. Een pijp is een klein langwerpig wijnvat. In de Pijpstraat treffen we voormalige wijnpakhuizen aan, zoals De Eyckenboom (kuiper), Bajoene (Bayonne) en Een Bastaert Pype (een een voudige zoete wijn). In de Singelstraat ein digen vier huisnamen op Oxhooft (een wijnvat van 220 liter) namelijk Petauw (Poi tiers), Conjack (Cognac), Toursaens (Tours) en Court (La Courtine). Het huis Den Wynougst staat op de hoek van de Spanjaardstraat en de Koepoortstraat. In de Spanjaardstraat herinnert het huis Moorenlandt aan de slavenhandel. In de

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 63