Activiteiten H<W tuin werden duizenden kaurischelpjes ge vonden, ooit betaalmiddel en vruchtbaar heidssymbool. In de Koepoortstaat staat een huis dat was vernoemd naar Marcus Curtius. In 362 v.Chr. opende zich op het Forum Romanum een kloof naar de onder wereld. Marcus Curtius redde zijn stadge noten door zich in de kloof te storten. In de Singelstraat verwijst De Oosterlabe naar de Elbe en de wolhandel met Silezië, De Cust van Cormandel (zuidelijk India) naar de katoenhandel. Aan het Oostkerkplein treffen we het voormalige West-Indische pakhuis Demerary, vernoemd naar de ge lijknamige rivier bij Suriname. In de Bree- straat bevindt zich De Bootschap, de aankondiging aan Maria van de geboorte van Jezus. Veel huisnamen verwijzen hier naar het beroep van bakker, zoals De Vijff Geerstebrooden, De Vendeloose Couck (kruidenkoek uit Venlo) en De Twee Harde Bollen. De laatste huisnaam verwijst naar de Siciliaanse Sint Agatha, die de avances van de plaatselijke stadhouder negeerde en dat met haar borsten moest bekopen. We vervolgen onze weg naar de Rotter- damsekaai. Daar vinden we De Hulk (een groot koopvaardijschip), Canefas (canvas) en aan de Rouaansekaai Den Vogel Struys. In de zestiende en zeventiende eeuw werd verondersteld dat de struisvo gel schroot en oud ijzer kon eten. Via de Bellinkbrug lopen we naar de Korendijk en komen we bij 't Prince Wapen met pakhuis. Op het hijswerk zien we de Generaliteits- leeuw, zonder zwaard, 't Oude Glaeshuys herinnert aan de zestiende-eeuwse glas blazerij nabij de voormalige Segeerspoort. Het Middelburgse bedrijf wordt gezien als de eerste glasblazerij in de Noordelijke Ne derlanden. Vlak bij de bibliotheek, aan de Kousteensedijk, vinden we de smalste wo ning van Middelburg, De Vier Gemeten. Wellicht is het pandje vernoemd naar een achtergelegen stuk grond, ter grootte van vier gemet, maar Ed de Graaf heeft er een andere verklaring voor, ontleend aan de uitdrukking "Staod op je vier gemeten", sta stevig op je benen. Een goed advies na dit ommetje. Leo Faase Woensdag 26 april 2017 Jaarvergadering De jaarvergadering van de Heemkundige Kring Walcheren vindt plaats op woensdag 26 april 2017. De agenda treft u als losse bijlage bij deze Wete aan. Na de pauze zal Peter Blom, onder meer hoofdredacteur van De Wete, een lezing houden over de adellijke familie Van Bor- sele van Veere (zie hieronder). Woensdag 26 april 2017, aula Zeeuwse Bibliotheek, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur).

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 64