gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren In dit nummer o.a.: NIOD-rapport over de Brand van Middelburg Het korte leven van een Walcherse kip Duits postver keer in de Tweede Wereldoorlog 46e jaargang nummer 3 juli 2017 Z)e Wete

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 1