kroonde toom kippen: de Vreeburgers. "De kip der toekomst", aldus de Middelburg- sche Courant van 8 november. Tijdens het diner op de dag van de opening werd Hugo Johannes Vreeburg in het zon netje gezet. De secretaris-penningmeester van de afdeling Zeeland van de V.P.N., Hendrik Worst, sprak lovende woorden en overhandigde Vreeburg een lauwerkrans. Dankzij de nieuwe kip was het ledental van de afdeling Walcheren tot zeshonderd ge stegen. Vreeburg verklaarde door de hulde "ten hoogste verrast" te zijn. Dat de kip naar hem vernoemd was, vond hij te veel eer. Hij wees erop dat "een van de voor naamste doeleinden van de V.P.N., even als van de afdeling Walcheren, is het hoenderras ten bate van den arbeider en den kleinen boer te verbeteren". Hij zei daaraan te hebben willen meewerken, maar achtte het "geen verdienste" dat het hem gelukt was een kruisingsproduct te verkrijgen. Dat de boer zijn kippenstal had verbeterd was volgens hem vooral te dan ken aan de heren Worst en Meertens. Walchers Ochtendvoer Hendrik Worst was behalve secretaris-pen ningmeester van de afdeling Zeeland te vens directeur van de hypotheekbank te Middelburg. Karei Meertens (1873-1936) BadhotelDomburg1905. (ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Beeldbank Zeeland, prentbriefkaart, 3615) had een winkel aan de Korte Delft G10, waar hij koffie, thee en allerhande delica tessen verkocht. Vanaf februari 1906 bracht hij kippenvoer onder de naam Wal chers Ochtendvoer in de handel. De firma K. Meertens Jr. nam ook deel aan de internationale pluimveetentoonstelling in Middelburg. Karei presenteerde er het Wal chers Ochtendvoer, inclusief de ingrediën ten waaruit het was samengesteld, en een toom Vreeburger kippen. Deze kippen OM B U RG Badhotel

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 11