Een Walchers echtpaar poseert bij een ren met Vreeburger kippen achter het Schuttershof te Middel burg, 1906. Foto Eppe Helder, coll. C.J. Vreeke. (Zeeuws Archief, coll. Beeld en Geluid, inv.nr. 341-636)

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 12