Walchersch Ochtendvoeder 11 waren op 5 juli van dat jaar geboren en uit sluitend met Walchers Ochtendvoer gevoe derd. De Middelburgsche Courant schreef: "Een aardige verrassing bezorgde die firma den bezoekers der tentoonstelling door hun een photo aan te bieden van de Vree burger hoenders, de eerste, die daarvan is genomen." In de collectie van het Zeeuws Archief be vindt zich een foto van een man en een vrouw in Zeeuwse dracht die achter het Schuttershof in Middelburg trots poseren aan weerszijden van een ren met kippen. Boven de ren is een bord geplaatst met de tekst "De Vreeburgers, de kippen der toe komst". De foto is gemaakt door Eppe Hel der, fotograaf te Middelburg. Hij maakte er zijn specialiteit van zijn diensten tijdens land- en tuinbouwtentoonstellingen aan te bieden. Naar wie kijken we hier? Het zijn niet Karei Meertens en zijn vrouw Albertina Wens. Mogelijk gaat het om de winkelbe diende Johannes Francies van de Bergen en zijn echtgenote Janneke van Tigchelen. Zij vielen in de prijzen in de categorie "den schoonsten toom Vreeburger Koekoek" en wonnen niet alleen de "Staats-eereprijs" van vijf gulden, maar ook vijftien kilogram Walchers Ochtendvoer, beschikbaar ge steld door Karei Meertens. Een concurrent? Het Walchers Ochtendvoer bleek te voor zien in een gat in de markt en de verkoop groeide, mede dankzij Karei Meertens' ta lent voor marketing. Hij stond al bekend om zijn inventieve etalages, maar wist ook in de media de aandacht te trekken. In november 1906 verscheen een adver tentie in de Middelburgsche Courant met de titel "258". Het bleek te gaan om het aantal eieren dat de Vreeburger hen van J. de Lange uit Middelburg in een jaar tijd had gelegd. De hen, zo luidde de bood schap, was steeds gevoederd met Wal chers Ochtendvoer dat een veel hoger eiwit- en vetgehalte zou hebben dan enig ander voer. Onmiddellijk daarop verscheen een adver tentie in De Faam van concurrent J.F. voor HoendersKuikensEenden enz Firma K. MEERTENS Jr. - Middelburg. Advertentie voor Walchers Ochtendvoer van de firma K. Meertens Jr. (ZB Planbureau en Bi bliotheek van ZeelandKrantenbank. Middel burgsche Courant2 maart 1906) Baans van Baans Ochtendvoer die verkon digde dat De Langes mededeling onbe trouwbaar was, en hij, Baans, talloze onderscheidingen voor Baans Ochtendvoer in de wacht had gesleept tijdens de land bouwtentoonstelling. Vervolgens verscheen er opnieuw een ad vertentie met de kop "258" in de Middel burgsche Courant. Daarin maakte J. de Lange (of Karei Meertens) korte metten met de betrouwbaarheid van J.F. Baans: "Bij zijn [Baans] rondventen met eene toom Vreeburgers, waarop zoovelen broedeieren bestelden, verhuisde 's avonds de haan weer naar buurman's hok. Welke verdien ste er verder in zit te pronken met be kroonde dieren, welke bijna alleen gekocht wordt getoverd order contró'e der Veree&iging Walcheren, ondec-etdeetiag der «(doding Zeeland der V. P- M. S&meDgeeleld met eene kleine wfitigiag volgent het recept ven Dr NtJIJENS, bevnt Liebig-Vleeschmeel, Urondnoten, Lfinnnnd, Oerete-, iiytte- en Beenderonmeel, Ter wegreed, gemeten Krgtwit, IJservitriool, Photioorsare Celioni en Zont Voor de leden der Vereenig. Walcheren s bjj 5 kilo k 0.65 10 1.25 50 6.— 100 11.50 Voor niet-Leden bfi 5 kilo i 0.80 10 1.50 50 6.75 100 ia- Content nonder korting. Buiten de itnd niet franco. In den hutdel gebracht door: Op Walcheren te bekomen by NOACH MINDERHOUD, ümuthutdeüur, en A. K. TEÜNE, Molenaar, beiden te WeatkapelleW. J0SIAS8E, Winkelier te 8eroo«kerkeJ. W. MARKENSSE, Molenaar te Veerej en J. VERSCH1ERE, "Winkelier te Nieuw- en St. Jooaland W. MAAS Pa., Veelhandel te Koudekerke.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 13