zijn fragmentarisch. Voor zover valt na te gaan werd de post in het begin met vracht auto's vervoerd. Er was een dagelijkse au toverbinding tussen Den Haag (vertrek om 07.00 uur) via Breda en Roosendaal naar Middelburg (aankomst 12.15 uur), waarna werd doorgereden naar het afhaalpunt in de Kanaalstraat in Oost-Souburg. Na een half uur werd via Middelburg weer terugge reden naar Den Haag, aankomst aldaar om 19.10 uur. Dat betekende dus een dienst van 12 uur voor de chauffeur en zijn bijrijder. Tot het einde van 1942 verliep het postver voer zonder veel problemen. Na de Duitse nederlaag bij Stalingrad veranderde dat. Een aantal Duitse instanties in het westen van Nederland werd in het voorjaar van 1943 uit veiligheidsoverwegingen naar het binnenland verplaatst. Het Haagse kantoor van de DDPN ging naar Deventer en die plaats werd het centrale overslagpunt. De leiding vertrok in die periode naar Arnhem. Voor het postvervoer werd een nieuwe re geling ontworpen waarbij wegens brand stofgebrek autodiensten vrijwel helemaal werden geschrapt. Voor Zeeland zat men met een probleem. Volgens een ontwerpplanning zou de post om 18.37 uur in Middelburg aankomen, rij kelijk laat. Dat kwam omdat tussen Arnhem en Nijmegen 's morgens elektrische treinen reden die geen gewoon postrijtuig konden Envelop met stempels en postzegels. Breda28 juni 1944. (ebay.com) trekken. Om de aankomsttijd in Middelburg te vervroegen werd tussen Arnhem en Nij megen autovervoer ingezet, van Nijmegen naar Middelburg reed een trein die om 12.23 uur in Middelburg aankwam. Maar vertraging kwam nogal eens voor, door bombardementen op het Duitse spoorweg net of door treinbeschietingen. In de loop van 1943 trok de veldpost weer bij het kantoor in Roozenburg in. Dat zat Dehl niet lekker, hij had het gevoel dat de veldpost de DDPN terzijde wilde schuiven en zelf de post voor de eenheden wilde gaan verzorgen. DEUTSCHES REICH WW! Öl Wf

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 19