de Nederlanders kon het beter. Sporten werd aangemoedigd, maar bijzondere prestaties werden niet geleverd want er was gewoon te weinig tijd voor. De verhou ding met de NSDAP was goed, twee Rijks- duitse personeelsleden werkten voor die partij. Eind mei werd station Roosendaal gebom- neelsleden mochten ook niet meer alle maal tegelijk weg en er moest om de beurt gegeten worden. Ook eiste de leiding dat de arbeidstijden stipt werden nageleefd, dus op tijd komen en gaan. Het einde van de oorlog Aan de vooravond van D-Day werd de alarmtoestand afgekondigd en werd het personeel gesommeerd te vertrekken naar het postkantoor in de Lange Noordstraat. De directeur maakte bezwaar maar volgde de aanwijzingen toch op. Er werden daar twee ruimten ingericht, een werkruimte en een loketruimte waar ook werd geslapen. De pakketpost werd op de binnenplaats verwerkt. Toen de toestand na een dag of acht wat duidelijker was geworden ging men terug naar de Segeersweg. De sector commandant vond het daar echter niet vei lig en drong erop aan het kantoor binnen de vesting onder te brengen. Daarom werd op 3 augustus 1944 verhuisd naar Molen- Hef sorteren van de post door verbindingstroe pen van het Duitse leger1940. (Nationaal Ar chief, coll. Spaarnestad, Het Leven, fotograaf onbekend. SFA022800923) bardeerd waarbij sporen en wissels werden beschadigd. De hoofdsporen bleven intact maar door blindgangers kon niet meer ge reden worden. De post voor Middelburg ar riveerde met een halve dag vertraging. In dezelfde periode wees de leiding erop dat de kantoren dag en nacht telefonisch bereikbaar moesten zijn; de chefs moesten daarop toezien. Zo nodig moesten de slaapkamerdeuren open blijven. De perso-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 22