Reacties zelfs een museum. Twee noodboerderijen zijn nog als boerderij in gebruik. Per object hebben de auteurs diverse foto's gemaakt. Het tweede deel van het boek behandelt de terracotta gedenkstenen die in weder- opbouwboerderijen en -huizen werden in gemetseld: een Nederlandse leeuw, oprijzend uit het vuur, gemaakt door de fa briek van Brouwer's Aardewerk uit Leider dorp. De auteurs hebben zestien van dergelijke stenen opgespoord, waaronder een met het jaartal 1940 (Nieuw- en Sint Joosland) en de andere met de jaartallen 1947 en 1948. Vervolgens zijn Den Hollan der en Murk nog even doorgereden naar Middelburg en hebben daar de gedenkte- gels voor de verwoesting van Middelburg in de gevels van woningen opgespoord. Tot slot doen de heren uitgebreid verslag van hun archiefonderzoek naar alle nood boerderijen die op Walcheren zijn ge bouwd. Foto's laten zien welke stukken ze hiervoor hebben geraadpleegd in diverse archieven, zowel in Zeeland als in Den Haag en Amersfoort. Den Hollander en Murk zijn zich ervan be wust dat noodboerderijen, noodstallingen en noodwoningen geen monumentale sta tus hebben. Zij pleiten ervoor dat de Wal- cherse gemeenten zorgen voor het behoud van deze gebouwen. De auteurs roepen op om zuinig te zijn op de nog overgebleven gebouwen, "want zij vormen een histori sche ring aan één van de vingers van het eiland Walcheren". Leo Hollestelle Johan den Hollander en Ruud Murk, De Walcherse noodboerderijen en gedenkste nen in wederopbouwboerderijen. Uitgeverij St42, 160 pag., met foto's, kaarten en plat tegronden, 24,95. Verkrijgbaar bij het Zeeuws Archief. Rectificatie In de bijlage bij het artikel van Frangois van der Jeught over Mechelse timmerlieden in De Wete nr. 2, april 2017, is een storende fout geslopen. Op pagina 34, hadden in het blauwe vlak de vijfde en de zesde regel als volgt moeten luiden: aenvelders ende ke pers zelen geboort zijn op die/ gordels, Open de Beuk In het artikel van Jan J.B. Kuipers over Open de Beuk in De Wete van april 2017 stond een foto van het damesvoetbalteam. Van drie dames konden wij de namen niet achterhalen. Eentje is er nu aan de verge telheid ontrukt. Een buurtgenoot van ons redactielid Jan van Roosendaal in Dishoek meldt ons dat de staande vrouw, derde van links, de Vlissingse Joan de Quartel is. De twee nu nog ontbrekende namen komen misschien ook nog wel boven water. Een opmerkelijk lange omweg maakte een andere reactie op het artikel over De Beuk. Een oude vriend van Jan Kuipers, die in Oostkapelle woont, werd door een kennis vanuit let wel Nieuw-Zeeland geatten deerd op dit artikel.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 31