deel van dit project, op de donderdagen nader kennis te maken met het religieus erfgoed in de Middelburgse binnenstad. Een deskundige gids leidt u gedurende ruim anderhalf uur rond in respectievelijk de Abdijkerken, de Hofpleinkerk, de Doopsgezinde kerk, de Rooms-katholieke kerk, de Gasthuiskerk en de synagoge. U kunt een Wete gratis weggeven Beste lezer/lezeres van De Wete, De Heemkundige Kring Walcheren heeft zo'n 2.300 leden die vier keer per jaar De Wete toegestuurd krijgen. Ver geleken met andere heemkundige kringen zijn wij behoorlijk groot. Uit reacties weten we dat de inhoud van De Wete zeer gewaardeerd wordt. Wij willen daarom ook meer mensen op de hoogte brengen van het bestaan van ons blad. Om dit te bereiken geven wij een nummer van De Wete gratis weg. Hoe doen we dat? Ons idee is heel eenvoudig: elk lid van de Heemkundige Kring Walcheren mag iemand opgeven die wij dan komend najaar het oktobernummer van De Wete zullen toesturen. Wij hopen na tuurlijk dat een groot aantal van deze mensen ons blad zo goed vinden dat ze besluiten lid te worden van onze kring. U hoeft alleen maar een e-mail te stu ren naar actiehkw@zeelandnet.nl met uw naam, adres en, indien mogelijk, uw lidnummer plus de naam en het adres van de persoon die u een Wete wilt laten toesturen. Wij doen dan de rest. Het bestuur Elke donderdag in de maanden juli, augus tus en september, aanvang 13.30 uur. De start is bij de balie in de Wandelkerk, ingang links van de Lange Jan (de Abdijto ren). De kosten bedragen 4,- per persoon. Kinderen t/m 12 jaar gratis. Zie ook www. langejanproject.wordpress.com/kerkenpad. Ach, de Oostkerk... Hij gaat definitief dicht. Die prachtige Oost- kerk. Hij staat te koop, maar niemand weet wat ervan zal komen. Per 1 september a.s. is het echt afgelopen. Dan komt niemand er meer in. Neem de gelegenheid dan ook nog even te baat en bezoek die prachtige koepelkerk aan de kop van de Breestraat in Middelburg. Marianne de Pagter, die de rondleidingen verzorgt, belde ons met deze oproep. Beklim de 145 traptreden die u langs de oudheidkamer leiden tot op het dak van de kerk. Het uitzicht dat u van daaruit hebt over de stad en de wijde om geving is magnifiek. In juli en augustus kunt u op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag nog terecht, van 10.30 tot 16.30 uur. Daarna is het over en uit! Stadsoorkonde Arnemuiden Een bijzondere aanwinst voor het Museum Arnemuiden is een prachtige replica van de stadsrechtenoorkonde uit 1574. Bijzon der is dat deze bezegelde akte voorkomt op het zestiende-eeuwse schilderij van Wil lem van Oranje dat in het Museum Arne muiden hangt. Het museum is tot en met 1 november geopend op woensdag- en za terdagmiddag.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 58