Oermerrie 13 Zora, een Walchers trekpaard Van het een komt het ander. De foto in De Wete van juli 2016 met onder anderen Cor nells Willeboordse, paardenknecht op Duno bij de familie Maljaars, houdt ons nu al meer dan een jaar bezig en we zijn in middels aardig wat te weten gekomen. In De Wete van juli 2017 tekende José de Buck uit Oostkapelle erbij aan dat de foto hoogstwaarschijnlijk is gemaakt naar aan leiding van de eerste jubileumkeuring van de Walcherse Trekpaardenfokkersvereni- ging Hippos. Jan Maljaars sr. zal daar zeker in de prijzen zijn gevallen, want hij had een goed oog voor de kwaliteit van trekpaarden, een eigenschap die zoon Jan Maljaars jr. van zijn vader erfde. Jan jr., op de foto zo'n 23 jaar oud, zou in 1956 met de achtjarige vosschimmel Zora van Eindje De Rondte kampioen van Nederland wor den. Het toeval wil, aldus José de Buck, dat op 17 juni 2017 in Oostkapelle een beeld van dit trekpaard zou worden ont huld, en wat hem betrof zou De Wete dat niet onopgemerkt voorbij moeten laten gaan. Een redelijk verlangen, dus besloten we samen wat dieper in het verhaal van Zora te duiken. Daarvoor gingen we, onder leiding van José, ver terug in de geschie denis en de genealogie van het trekpaard. Want waar liggen de wortels van dit Zeeuwse trekpaard, waarvan de nakome lingen nog steeds op Walcheren rondlo pen? En het antwoord luidt: in het negentiende-eeuwse België. België Trekpaarden waren geliefd bij het leger voor het trekken van de kanonnen, maar uiteraard ook bij de landbouw. Toen de mechanisering in de landbouw toesloeg, maar motorisering nog op zich liet wach ten, waren zware trekpaarden op de boer derij onmisbaar. Al in de negentiende eeuw had het Belgische zware paard zich weten te ontwikkelen tot het beste trekpaard ter wereld. Dat had verschillende oorzaken. José de Buck, (foto Ida Doorenweerd, 2017) Zo werd daar al vrij snel na de afscheiding van Nederland de verplichting ingevoerd om een dekboek bij te houden. Dat resul teerde later in een trekpaardenstamboek onder de hoede van de Koninklijke Maat schappij Het Belgisch Trekpaard. Daarmee konden fokprogramma's worden opgezet met als uitgangspunt door een goede se lectie de evolutie van het paard een handje te helpen. De Belgen hadden de beschikking over drie mooie streekpaardenrassen: de Grijze van Nijvel, de Dikke van Dender en de Ko lossen van Mehaigne, waarmee naar har- tenlust werd gefokt en gekruist. Daarbij

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 15