I ||®B« ui f 7 - - I J i jliitS i3lBl',it 'r« f'-**c i'f .is j,-i//i\r't j J, t9}g tif£ari f? L. Aarnout Marinus van Doorn De krant berichtte in juni 1912 over de nieuwe bewoner van Der Boede: "Naar aanleiding der berichten betreffende het sluiten van Der Boede, kunnen wij me- dedeelen dat de heer Gerlach van St. Joosland zijn nog loopende huur heeft overgedaan aan Jhr. A. van Doorn te Koudekerke." Aarnout Marinus van Doorn (1866-1935), gehuwd met Helena Hen- riette Snouck Hurgronje (1874-1949), was mede-eigenaar van Moesbosch. Hij had in Nederlands-Indië gewoond, waar hij in Situbondo Pandji in Oost-Java voor een suikerfabriek werkte.17 Van Doorn kocht in augustus 1912 de buitenplaats Der Boede, die toen nog 12 hectare groot was. Hier mee bracht hij dit huis terug in de familie: zijn overgrootvader Abraham van Doorn had Der Boede in 1805 gekocht en in 1806 uitgebreid met de aankoop van Moes bosch. Zijn oudste zoon Hendrik Jacob had Der Boede in 1836 verkocht. Moesbosch bleef wel in de familie.18 Van Doorn leidde in 1915 een journalist van het prestigieuze Buiten. Geïllustreerd Gezicht op de achterzijde van Der Boede, 1696. Tekening van Isaac Hildernisse. (Zeeuws Ar chief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, deel II, nr. 159) tijdschrift aan het buitenleven gewijd rond op Der Boede. Behalve een uitweiding over de geschiedenis van de buitenplaats geeft het artikel een mooie beschrijving van het park, of wat er nog van restte. Eind 1912 had Van Doorn immers al "eenige per- ceelen bosch- en tuingrond" verpacht en wederom een deel van het bos gerooid.19 "Jhr. Van Doorn is uitnemend thuis in den boschbouw en zijn liefde voor het bosch- bedrijf is een van de factoren, die hem Der Boede deden aankopen", noteerde de ver slaggever. Van Doorn leidde zijn bezoeker ook rond door het park van Moesbosch. Het wordt niet eens met naam genoemd: "Op een stil, dichtbegroeid plekje, tegen een heuvel, heeft Der Boede zijn eigen grafkelder, waarin nog het bijzetten is toegestaan." Ook beschrijft het artikel een vijver en het uitzichtbergje bij de moestuin op Moesbosch: "en dichtbij, rondom den

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 10