8 heuvel, strekt zich Der Boede in zijn vollen rijkdom uit: hier en daar een open plek, in de verte den gevel, doch overigens boo- men. In allerlei soort en vorm: breed-ge- kruinde eiken, rechte mastboomen, die tus- schen de bruin-gele bladeren der andere boomen wonder-groen afstaken, knoestige vruchtboomen met brons-getinte peren en glanzende appels."20 We kunnen hieruit afleiden dat beide bui tenplaatsen als een geheel voor de familie fungeerden en men over en weer gebruik maakte van elkaars park. Wederom notaris Loeff Van Doorn bood Der Boede in 1924 te koop aan, naar verluidt vanwege financi- ele problemen. Hij mikte op buitenlandse Topografische kaart uit 1912. De oostelijke helft van het park heeft plaatsgemaakt voor boom gaarden. kopers. In het Algemeen Handelsblad plaatste hij een advertentie in het Duits voor de "in nachster Nahe des Seebades Vlissingen und eine Stunde von der Pro- vinzial-Hauptstadt Middelburg entfernt, in schönster Umgebung gelegene herrschaft- liche Landsitz 'Der Boede'". Dit was in een tijd waarin rond Domburg en Oostkapelle verschillende welgestelde Duitse industri- elen huizen huurden of zelfs kochten.21 In augustus van dat jaar verscheen wederom een advertentie waarin Van Doorn Der Boede aanprees als "geschikt voor vruch tencultuur en pension en goede geldbeleg ging wegens de nabijheid van Vlissingen". Toen zich geen kopers meldden, besloot Van Doorn om "huis en bosch te verkave len als bouwgrond".22 Opnieuw ontstond vrees voor afbraak. "En bovendien deden de merkteekens op eenige honderden boo- men aangebracht, het ergste vreezen voor hetgeen er met het mooie hout zou gebeu-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 11