12 Den Haag. Dit bureau bracht na de inunda tie gerepatrieerde inwoners van Walcheren onder op nog bruikbare locaties, zoals enkele landhuizen.33 Mees' echtgenote overleed in 1947, waarna hij Der Boede in 1950 verkocht aan de Stichting Rusthuizen Walcheren. Het terrein werd ingericht als zorginstelling, met verschillende gebouwen Tuinderij Sanderse, op de achtergrond Der Boede, ca. 1955. (foto fam. Sanderse) Onder: tuinderij Sanderse met woonhuis, koets huis en kassen, ca. 1950. (foto fam. Sanderse) voor bewoners en personeel.34 Nadat het verpleeghuis werd gesloten, zijn de meeste gebouwen gesloopt en werd het oude huis in 2004-2005 gerestaureerd. Besluit Het vertrek van De Bruyn in 1901 zette de langzame achteruitgang van Der Boede in. Latere eigenaren verkochten delen van het landgoed en lieten talloze bomen rooi en. Zo teerden ze in op het eeuwenoude landgoed totdat alleen de kern overbleef: het huis met een paar hectare park. Voort durend was er de dreiging van afbraak en ontmanteling, waarover velen zich zorgen maakten. Met de komst van het echtpaar Mees leek aan die onzekerheid een einde te komen. Totdat de oorlogsjaren een heel andere wending aan de ontwikkelingen gaven. De mooie ligging en het groen dat het oude landhuis omgeeft, vormden decennialang de voornaamste waarde van de buiten-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 15