De Zevensterren 15 Een volksherberg op Groot-Abeele Niet zo'n opstandig volkje Groot-Abeele heeft in het verleden, toen de Oude Vlissingseweg nog de enige hoofd weg was tussen Middelburg en Vlissingen, verscheidene herbergen gehad. De voor naamste was ongetwijfeld De Bellevue, die thans nog als woonhuis midden op Abeele staat. Schuin ertegenover, waar nu de familie De Bree woont, bevond zich herberg De Zevensterren. Dat was meer een herberg voor het gewone volk. In een archiefstuk van het jaar 1679 is al spra ke van "een huis op den Grooten Abeele genaampt de Sevensterre". Het is niet be kend of het toen al een herberg was. De naam Zevensterren als herberg duikt voor het eerst op in een archiefstuk van 1750. Toen was Gillis de Wijze herbergier in De Zevensterren. Hij was tevens dijk graaf van de Zuid-Watering, een gebied in het zuidoosten van Walcheren, globaal de dorpen Oost- en West-Souburg, Ritthem en Welzinge omvattende. Twee verschil lende beroepen gingen nog vaak samen. Trouwens, op werkdagen zal er toch niet veel te doen geweest zijn in de herberg. Dan kon een vrouw of een ander familielid de klanten wel bedienen. Boven: gasten in een herberg, Oost-Souburg, ca. 1870. Houtgravure (detail) van Adolf Dillens (1821-1877). (Zeeuws Archief, Zeeuws Genoot schap, Zelandia Illustrata, dl. III, nr. 964a-k) Middelburgsestraat, Groot-Abeele, 1925. Links de smederij van Piet Boone (in de deurope ning), naast hem zijn zoon Ko. Op het bord bij de goot staat: Grofhoefsmederij P. Boone. Rechts de wagenmakerij van Davidse, zoon Stoffel staat in de deuropening. (ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Beeldbank Zeeland, 22762)

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 18