Gevoeligheden Lein Harpe, wichelroedeloper op Walcheren Een toevallige ontmoeting Na de Tweede Wereldoorlog begon Bram Kwekkeboom een boerenbedrijf in Schel lach. Hij huurde een wichelroedeloper in om de plek te bepalen waar op het verzilte land zoet water voor zijn koeien te vinden zou zijn. Lein Harpe (1902-1982), die toen vanuit Klein-Valkenisse met tabakswaren leurde op Walcheren, zag de wichelroede loper bij toeval aan het werk en raakte er door gefascineerd. Hij mocht het ook even proberen en ervoer met die wichelroede in zijn handen onvermoede krachten. De ontmoeting met de wichelroedeloper op Schellach veranderde Leins leven. Lein Harpe was de zoon van een landar beider. Hij had alleen lagere school, voor doorleren was geen geld. Tot zijn negen tiende was hij boerenknecht en daarna werd hij loopjongen bij de Scheldewerf in Vlissingen. Tijdens de crisis, begin jaren dertig, kieperde de Schelde hem op de keien en hij begon toen een ambulante tabakshandel. Hij was al tegen de vijftig toen hij die bijzondere ervaring met de wichelroede opdeed en hij besloot zijn licht op te steken bij J.G. Mieremet, oprichter van het in Wassenaar gevestigde Eerste Nederlandse Bureau voor Wichelroede-Bo demonderzoek tegen Gezondheidscha- dende Aardstralen. Mieremet, die ook wichelroedelopers opleidde en een tiental medewerkers had, ging met Harpe in zee. De Middelburger W.P van Aartsen was Leins collega op Walcheren. Wat betreft hun ideeën over de richting van aardstralen zaten die twee niet op één lijn: Van Aartsen stelde dat aardstralen in horizontale banen te traceren zouden zijn, Harpe was van mening dat aardstralen zich in verticale richting bewogen. Aardstralen Lein Harpe zou zijn verdere leven in zijn vrije tijd aardstralen met de wichelroede opsporen en onschadelijk maken. Aanvan kelijk geloofde hij heilig in de zogeheten Poverni-kastjes van Mieremet, die aard- stralen zouden afbuigen (zie kader). Later stelde hij dat een lap plastic volstond om aardstralen tegen te houden. Journalist A.J. Snel schreef op 30 decem ber 1978 in de PZC een paginagroot artikel over Lein Harpe waarin de wichelroedelo per die Harpe had ontmoet en die hem zo Afbeelding uit 1700. (wikipedia)

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 22