21 uit. De rest is bijgeloof en onzin." Wie de Zeeuwse Krantenbank doorzoekt op 'aardstralen' krijgt 335 resultaten. De zoekterm 'wichelroede' levert 551 kranten artikelen op. Steekproefsgewijs valt daar al snel een rode draad in te ontdekken. Vóór de Tweede Wereldoorlog geloofden veel mensen in aardstralen; ze zouden een ont regelend karakter hebben en op mens en dier een schadelijke invloed hebben. Kriti sche vragen werden toen amper gesteld. Op 22 november 1939 bijvoorbeeld kon wichelroedeloper Van Aartsen in de Vlis- singsche Courant beweren dat "de invloed welke een aardstraal uitoefent op uw orga nisme funest is", zonder enige reactie uit te lokken. Van Aartsen gaf ook - iets waar anderen zich niet aan waagden - een om schrijving van aardstralen: "Een aardstraal- baan noemt men een baan, varieerend van 1-10 Meter breedte, welke zich langs den aardbodem uitstrekt. Kon men deze banen van een groote hoogte aanschouwen, dan zou men zien dat de zich aldoor kruisende aardstraalbanen te vergelijken zijn met een zeer groot uitgespreid vischnet." Bij drukkerij Meulenberg in Middelburg liet Van Aartsen een brochure drukken met de tekst: "Kunnen ernstige kwalen, door aardstralen te mijden, voorkomen worden? Het antwoord kan heel kort zijn. JA. Kanker Tbc Rheumatiek en nog vele andere stoor nissen in het organisme kunnen worden voorkomen, ze behoeven niet te bestaan." In een woning in Middelburg kwam aan het licht dat "twee aardstraalbanen elkan der in de achterkamer kruisten. Hoewel de intensiteit der aardstralen afzonderlijk ongevaarlijk waren [sic], was het kruispunt toch aanleiding de bewoners te waarschu wen deze plaats te mijden. Groot was de teleurstelling, toen werd medegedeeld dat Een wichelroedeloper uit een achttiende-eeuws boek. (wikipedia) in de boven-achterkamer, juist op deze gevaarlijke plek, een man ziek lag en reeds acht jaren daar ter plaatse zijn nachtrust genoot. De waarschuwing was veel te laat gekomen, want vijf weken later werd deze man ten grave gedragen, overleden aan de gevreesde kankerziekte." Aldus Van Aart sen in zijn brochure. Meer publiciteit Wichelroedelopers zochten vaker de pu bliciteit. Mieremet van het Eerste Neder- landsche Bureau voor Wichelroede-Bodem-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 24