26 en Lein Harpe werd gevraagd om met een wichelroede de plaats te bepalen waar een door de Amerikaanse kunstenaar Terry Fox ontworpen steen gelegd moest worden. De PZC deed op 1 juli 1978 verslag van deze 'plaatsbepaling' en steenlegging. "Gaat u zitten, ik heb geen stoel nodig", zegt Marinus Boezem (1934) als hij in zijn atelier - ooit klaslokaal, welgeteld één stoel - aan het Molenwater uit de doeken doet welke rol Lein Harpe speelde bij de plaatsing van die steen. "Fox was gefas cineerd door het labyrint in de kathedraal van Chartres. Hij wilde de steen met een afbeelding van dat labyrint plaatsen op een plek waar water te vinden zou zijn. Zo kwam ik terecht bij de enige wichelroedelo per op Walcheren die een beetje bekend heid genoot, Lein Harpe. Uiteraard heb ik vóór de officiële gebeurtenis de zaak met Harpe doorgesproken. De steen moest natuurlijk op het podium terechtkomen, dus daar moest hij water vinden. Harpe zou met zijn wichelroede ruim buiten het podi um beginnen en dan, lopend in steeds klei ner wordende cirkels, ongeveer zoals bij een labyrint, op het podium eindigen. Daar moest zijn wichelroede uitslaan. Het is allemaal flauwekul natuurlijk, maar ik moet zeggen, de man speelde het fantastisch. Ik geloof wel dat Harpe ervoor betaald kreeg. Er stond een gemêleerd publiek, bestaande uit kunstenaars, in kunst geïn teresseerde bezoekers en toevallige pas santen. Ik vroeg dat hele gezelschap mee naar de Bellinkstraat, waar ik toen woonde. Harpe was ook van de partij en staarde lang naar het plafond. Toen wilde hij weten waar mijn vrouw en ik sliepen. Ik vertelde hem dat ons bed zich zo ongeveer recht boven zijn hoofd bevond. Harpe zei, voor alle aanwezigen luid en duidelijk, dat we in dat geval ons bed toch echt moesten ver plaatsen in verband met de aanwezigheid van aardstralen. Dat hebben we natuurlijk niet gedaan. Wat me trof was de nuchtere zelfverzekerdheid van de man. Geen spoor van twijfel en het onvermogen om te genie ten van de eigen magie. Begrijp me goed, geen kwaad woord over Harpe, ik vind het leuk dat dit soort mensen er zijn." Geconfronteerd met deze herinnering van Marinus Boezem zegt mevrouw Hillebrand dat ze zich herinnert dat haar vader aan die gebeurtenis geen tevreden gevoel overhield. Dokter Voorhoeve De in Middelburg gevestigde homeopa thische arts Ernst Voorhoeve was geen doorsnee man. Hij zat van 1966 tot 1970 voor de Boerenpartij in de Middelburgse gemeenteraad en was bisschop van de Oosters-orthodoxe kerk. "We waren ook geen doorsnee gezin", vertelt zijn ex-vrouw Ina de Nooijer. "De pony van de kinderen mocht bijvoorbeeld door de gang naar de keuken lopen en kreeg daar dan een stuk brood. Mijn man heeft meer dan eens een beroep gedaan op wichelroedeloper Lein Harpe. Maar alleen als patiënten daarvoor open stonden. We moesten er natuurlijk wel voor oppassen dat Ernst geen hokus- pokusman genoemd werd. Harpe kon wel wat. Een jong gezin uit Veere kwam eens naar de praktijk met de klacht dat hun peuter zo veel huilde. Mijn man schakelde Harpe in en die stelde vast dat het ledi- kantje op een plek stond waar aardstralen liepen. Het ledikantje werd verplaatst en de peuter hield op met huilen. "Lein Harpe heeft met een wichelroede ook ons huis aan de Noordsingel onderzocht op aardstralen en hij stelde daarbij vast dat

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 29