Redactie Kopij Lidmaatschap Ledenadministratie Dagelijks bestuur Niets uit deze uitgave nag worden overgenomen ronder toestemming /an de redactie. \anwijzingen voor het lanleveren van artikelen )f bijdragen voor De Wete ;unt u aanvragen bij de edactie. 3er 1 januari 2017 is aan de HKW Ie culturele ANBI-status verleend. Overige bestuursleden Peter Blom, hoofdredacteur Bert Gerestein, eindredacteur Mieke Meijer, beeldredacteur Henny van der Heijden, secretaris Hetty Begheyn Roel Gabriëlse Coby Lere-Boone Jan van Roosendaal voor de volgende Wete s.v.p. inzenden vóór 10 februari 2019 aan mevr. H.J. van der Heijden, Breeweg 13 4371 SB Koudekerke, tel. 0118-551187 e-mail: redactiedewete@hkwalcheren.nl Lidmaatschap 15,- per jaar; 14,- bij automatische incasso R. Hubrechsen, Veerweg 39 4493 AM Kamperland, tel. 0113-373891 ledenadministratie@hkwalcheren.nl Tiny Polderman (voorzitter) Oudestraat 514351 AT Veere tel. 0118-502010 Wil Valckenier von Geusau-Brouwer (secretaris), Toorenvliedtwegje 4 4335 HE Middelburg, tel. 0118-629449 Rob Hubrechsen (penningmeester) Veerweg 39, 4493 AM Kamperland tel. 0113-373891 IBAN: NL20 INGB 0002 4051 63 (BIC-code: INGBNL2A) t.n.v. de penningmeester van de Heemkundige Kring Walcheren Doede Holtkamp llja Mostert website: www.hkwalcheren.nl e-mail: info@hkwalcheren.nl www.facebook.com/hkwalcheren K.v.K. nummer 40309644 Verschijnt aan het begin van elk kwartaal. ISSN 0166-2325

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 2